Multiconsult integrerer bærekraft i rådgivningen

multiconsult

I 2018 har Multiconsult hatt fokus på å gjøre bærekraft og miljø til en integrert del av rådgivning og prosjektering innen bygg- og eiendom. Nå skal disse erfaringene videreutvikles og brukes i andre deler av virksomheten.

– I 2018 har vi jobbet aktivt med å integrere bærekraft i våre oppdrag innen bygg og eiendom, og å hjelpe kunder med å sette mål for bærekraft og miljø i sine prosjekter. Fremover vil vi jobbe aktivt med å få til dette også i de andre forretningsområdene i konsernet, spesielt innen samferdsel, sier konsernsjef Grethe Bergly. 

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

For første gang har Multiconsult utarbeidet en egen bærekraftrapport. I rapporten beskrives målene for bærekraftarbeidet i konsernet og Multiconsult Norge, og resultater for 2018. Rapporten dekker områder som eksternt miljø, helse-miljø-sikkerhet og forretningsetikk, og viser til noen referanseprosjekter og andre historier på området. Bærekraftrapporten inngår som en del av årsrapporteringen til konsernet. 

Redusert energibruk
Miljøregnskapet i rapporten viser reduksjon i CO2-utslippene for 2018. Den totale energibruken er vesentlig redusert de siste årene, noe som har sammenheng med at de største kontorene nå er etablert i moderne og energieffektive bygg. Samtidig er det en dobling av samhandlingsmøter via verktøyet Skype, og i 2018 ble det gjennomført nesten 440 000 slike møter eller samtaler i selskapet. På de fleste andre indikatorer er tallene på tilsvarende nivå som tidligere.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

– Vi har satt ambisiøse bærekraftmål for Multiconsult Norge mot utgangen av 2020. Målene krever at vi holder fokus på å innføre bærekraftig rådgiving og prosjektering, og at dette preger måten vi samarbeider med kundene våre på og måten vi løser oppdragene på, sier leder for bærekraft i Multiconsult, Guri Lindmark. 

Hun sier også at Multiconsult skal legge vekt på miljøaspekter ved innkjøp, fortsette arbeidet med reduksjon av avfall og økt resirkulering, mindre reising og reduksjon i energibruk i byggene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.