Disse koronareglene for arbeidstakere forlenges ut året

lege

Mange av de midlertidige reglene for sykepenger, omsorgspenger og permittering forlenges ut 2021. Refusjon av sykepenger fra dag fire er imidlertid tatt bort, opplyser Simployer.

Etter et møte mellom partene i arbeidslivet og den nye arbeids- og inkluderingsministeren Hadia Tajik, er det nå klart at mange av koronatiltakene forlenges ut året.

– Forlengelse av koronatiltakene er nødvendig for å gi trygghet i det som for mange fortsatt er en vanskelig tid. Etter denne forlengelsen vil vi være nærmere en normaltilstand. Da kan vi gå inn i 2022 med mer ordinære virkemidler, tilpasset situasjonen i arbeidsmarkedet, sier Tajik i en artikkel på regjeringen.no.

Les også:  The National ute med albumet "Laugh Track"

Det innebærer at retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom videreføres til og med 31. desember 2021.

– Vær imidlertid oppmerksom på at refusjonsordningen for koronafravær fra dag fire opphørte 1. oktober 2021, og denne er derfor ikke videreført, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Følgende særregler for omsorgspenger videreføres til og med 31. desember 2021:

  • Rett til omsorgspenger når barn er i karantene og når skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.
Les også:  11 millioner til forskning på overgrepsutsatte

Følgende permitteringsregler forlenges til og med 31. desember 2021:

  • Perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og tilsvarende periode med rett til dagpenger under permittering forlenges til og med 31. desember 2021.
  • Kravet om minst 40 prosent reduksjon i arbeidstiden for å få dagpenger forlenges til og med 31. desember 2021.
  • Dagpengeperioden forlenges til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere som ellers vil ha brukt opp hele dagpengeperioden før årsskiftet.
  • Den forhøyede dagpengesatsen på 80 prosent av grunnlaget opp til 3G videreføres til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.