Støtter Gjenbruksuka i Salten med én million

nfk

– Gjenbruksuka i Salten er en felles satsning for et sirkulært og bærekraftig samfunn, sier fylkesråd Christian Torset.

Fylkesrådet bevilger 1 000 000 kroner i tilskudd til Gjenbruksuka i Salten. Prosjektet har som formål å øke kompetansen innen sirkulærøkonomi i kommunene, og å inspirere til praktisk arbeid med sirkulær- og bærekraftig samfunnsutvikling.

– Gjenbruksuka blir en felles innsats mellom offentlig, privat og frivillig sektor, i omstillingen til et mer sirkulært samfunn i hele Salten-regionen, sier en engasjert fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Gjenbruksuka vil demonstrere hvordan kommunene kan samarbeide med næringsliv, frivillige og private husholdninger i den grønne omstillingen.

– Vi må få så mange som mulig til å delta i denne felles arenaen for å vise fram morgendagens løsninger. Uka vil bidra til å sette fokus på kommunenes politiske målsettinger innen sirkulærøkonomi og bærekraftig samfunnsutvikling, og med en spesiell vekt på klima, naturmangfold og bærekraftsmålene, underbygger Torset.

Les også:  LESERINNLEGG: Gratulerer Narvik!

I år utvides Gjenbruksuka til å omfatte alle kommunene i Salten, med Iris Salten IKS som prosjektleder. Målet er å etablere Gjenbruksuka som en årlig plattform for samhandling og kunnskapsdeling.

– Gjenbruksuka er en viktig drivkraft for den sirkulære omstillingen i regionen. Vi tror Gjenbruksuka vil bidra til innovasjon innen den sirkulære omstillingen av Nordland og hjelpe til med å oppnå fylkets utslippskutt-mål, påpeker Torset.

Nordland fylke har som mål å redusere utslipp og øke gjenvinningen av plast, matavfall, husholdningsavfall, næringsavfall og bygg- og anleggsavfall. Regional plan for klima og miljø beskriver flere strategier for å nå disse målene, inkludert utvikling av sirkulære verdikjeder i industrien.

Les også:  Nytt ferjeleie åpner på Tonnes

– Det handler om ressursutnyttelse og gjenvinning i bygg-, anlegg- og avfallsbransjen, reduksjon av utslipp fra biologisk materiale, å fremme miljøvennlige valg, og det handler om delingsøkonomi og digitalisering. Men vi må også hjelpe den vanlige forbruker med adferdsendringer, og bevisste holdninger. Her har vi enda mer å gå på, sier Torset.

Fylkesråd Torset påpeker at vi har mål om at vi i 2035 skal 65% av avfallet som håndteres.

Gå til ombruk og materialgjenvinning, både av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet.

– Det handler blant annet om kompetanse, regelverk, kultur og økonomi. Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til å komme over disse barrierene. Gjenbruksuka belyser mange av disse utfordringene og fungerer som en arena for adferdsendring, underbygger Torset.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

Fylkesråden påpeker at det er positivt at Gjenbruksuka involverer aktører fra utdanningssektoren, offentlig sektor og privat næringsliv.

– Kunnskapsdeling er helt avgjørende og nødvendig for en vellykket omstilling. Gjenbruksuka vil også bidra til å øke bevisstheten om bærekraftige valg og oppmuntre til handling blant ulike aldersgrupper. Blant annet ved å benytte ulike plattformer og arrangementer som treffer forskjellige målgrupper, avslutter fylkesråd Torset og oppfordrer alle til å ta aktiv del i Gjenbruksuka i september.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.