Positiv til NATO-hoverkvarter i Bodø

nfk

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen foreslår at de nordiske landene får en felles Natoledelse i nord, og mener Bodø er det foretrukne sted å samle NATOs operative hovedkvarter. – Også Sveriges egen kommisjonsrapport er tydelig på at Norden bør være samlet under en egen felles NATO-stab i nord, påpeker fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

De nordiske landene vil etter hvert plasseres under Norfolk-kommandoen i den amerikanske delstaten Virginia, alliansens hovedkvarter i nordvest. Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, påpeker at Norge og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø er den åpenbare basen å samle NATOs nordiske land.

– Den norske Forsvarskommisjonen pekte tydelig på oppbygging av FOH, da de la frem sin rapport tidligere i år, underbygger Eide.

Norge har vært NATO-medlem siden 1949 og er veletablert som NATO i nord på mange områder. Bodø har en nesten like lang historie som vertskap for Forsvaret.

Les også:  Flyrutene i Nordland må bedres

– Bodø har huset F-16 og NATO-oppdrag gjennom mange tiår. Nå må vi bygge videre på denne kompetansen og dette geografiske utgangspunktet, sier Dahlseng Eide.

I juni la Sverige frem en egen kommisjonsrapport for forsvarspolitikken: Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023.

– Denne gir også en tydelig anbefaling om at Norden bør være samlet under en felles NATO-stab, poengterer Eide.

«Försvarsberedningen anser att samtliga nordiska länder på sikt bör vara del av samma Natostab på operativ nivå (Joint Forces Command, JFC), något som skulle underlätta samordning av Natos styrkestruktur, ledningsstruktur, operationer och övningar.», heter det i den svenske rapporten.

– Det er svært viktig at også den svenske forsvarskommisjonen er så tydelig i sin anbefaling, sier Dahlseng Eide.

Eide trekker frem at også det norske Forsvarskommisjonen er tydelig på at det skal satses på videre oppbygging av FOH.

Les også:  Deler ut 23,5 millioner kroner til kundene i Bodø

– Forsvarskommisjonen sier i klartekst at muligheten for et fremskutt element ved FOH fra Joint Force Command Norfolk bør vurderes. Betydningen av regional kompetanse og taktiske kommandoer i Norden underlagt NATO, blir viktig i årene som kommer, understreker Eide.

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide har tidligere meldt ut at Nordland fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en egen Nordenanalyse i Nordland.

– Dette handler om at vi må ta inn over oss det nye verdensbildet og sikkerhetssituasjonen. Skal vi være med å utforme utviklingen i Norden fram mot 2030, så må vi ha et god virkelighetsforståelse å bygge på. I dette bildet blir også NATO i nord en naturlig del av en slik analyse, underbygger fylkesrådsleder Eide.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Fra Forsvarskommisjonen kan vi lese at «FOH er i dag det eneste fellesoperative hovedkvarteret i Norden som er fullt kompatibelt med NATO. Norge bør sammen med de nordiske land ta til orde for at Norden legges under samme NATO-kommando, og at det utvikles planverk som behandler regionen som et integrert område.»

– Norden har rett og slett blitt viktigere i NATO, med finsk og snart svensk NATO-medlemskap. Jeg mener vi skal lytte nøye til forsvarssjefens argumenter om at Norge allerede har en svært velfungerende base utenfor Bodø, Forsvarets Operative Hovedkvarter. Det å knytte de nordiske landene tett sammen i en felles NATO-kommando i nord, vil rett og slett bidra til mer sikkerhet og mer trygghet for NATO i Norden, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Dahlseng Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.