tog

Spiller inn nye togruter i Nordland

Årlig ber Jernbanedirektoratets om innspill på hvordan persontogtilbudet kan forbedres. I Nordland er kapasiteten viktig. – Kortversjonen er at det er stort behov for å forbedre banekapasiteten. Frekvensen og påliteligheten i togtilbudet... Les mer »
vy

Vy setter opp togprisene

Den ordinære, årlige prisjusteringen gjøres fra og med 1. februar 2024. For reisende med Vys tog, innebærer dette en gjennomsnittlig prisøkning på 4.6 prosent. Prisøkningen gjelder for Vys egne enkeltbilletter og periodebilletter.... Les mer »
sv

Nord-Norgebanen – Et fylkesting med hua i handa

SV reagerer sterkt på at Nordland fylkesting ikke ønsker å ta et standpunkt for eller imot Nord-Norgebanen. Indre stridigheter i posisjonen gjør det umulig å ta stilling. – Det er for meg... Les mer »
sv

LESERINNLEGG: Nordland SV krever en ny Nord-Norgeplan

Det var en gang en tid hvor bosetting i nord var sett på som viktig. I festtaler fastholdes dette fortsatt, men tiden hvor dette faktisk var en realitet er forbi. Det er... Les mer »
nfk

– Dropp Nord-Norgebanen

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, er tydelig når hun spiller inn svar til høringen om Nord-Norgebanen. – Dropp luftslottene, vi har to andre svært viktige jernbanestrekninger i nord, som... Les mer »
Jernbanedirektoratet

Nasjonal transportplan 2025-36: Vil prioritere jernbanen for fremtiden

Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan, for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer. Passasjerer... Les mer »
tog

Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har negative innvirkninger på klima... Les mer »
nordland sv

Nordland SV fikk gjennomslag: Regjeringen gir penger til Sørfoldtunellene!

Nordland SV har jobbet for Sørfoldtunellene i mange år, og fikk senest i revidert det første reelle gjennomslaget for ny E6, med en bevilgning til utredning. Nå bevilger regjeringen 4 mrd. til... Les mer »
nfk

Enda mer tyngde bak samferdselskrav i nord

Forsvarssjefens fagmilitære råd legger enda mer tyngde bak samferdselskrav i Nordland. –Dette er den tredje rapporten i løpet av vel en måned som gir tydelig signal om at infrastrukturen i nord må... Les mer »
været bodø

Skogrydding langs offentlig veg og jernbane i Salten

Salten regionråd har bevilget 215 000 kr hver til Fauske og 9 andre kommuner i Salten for utsiktsrydding av skog langs offentlig veg og jernbane, opplyser Fauske kommune. Prosjektet gjennomføres av den enkelte... Les mer »