Nord-Norgebanen – Et fylkesting med hua i handa

sv

SV reagerer sterkt på at Nordland fylkesting ikke ønsker å ta et standpunkt for eller imot Nord-Norgebanen. Indre stridigheter i posisjonen gjør det umulig å ta stilling.

– Det er for meg et mysterium at flertallet i fylkestinget velger å avstå fra å mene noe om den største samferdselsutbyggingen i nord noensinne. Vi er valgt av folket for å prioritere på vegne av befolkningen. Jeg mener det er et betydelig brudd på den tilliten vi har blitt gitt å ikke ta stilling til det saken handler om, sier SVs fylkestingspolitiker Vegard Lind-Jæger

I forbindelse med høringen om konseptutvalget for Nord-Norgebanen, som var oppe i fylkestinget i dag, valgte flertallet å gå for et høringssvar som ikke sier noe konkret om hvorvidt fylkestinget mener Nord-Norgebanen skal prioriteres eller ikke.

Les også:  Avinor: Slik blir vinterferieutfarten

Torset mener svaret fra fylkestinget både er defensivt og lite strategisk. 

– Om vi virkelig mener at vi må snu den negative utviklingen i landsdelen, så må vi også rope høyt og tydelig at nå må det satses på Nord-Norge, mener Torset. Senterpartiet og Frp er egentlig for, Høyre og Krf er motstandere, og til sammen ender det med handlingslammelse.

SV er derimot krystallklare på at partiet ønsker at Nord-Norgebanen skal bygges.

– Nord-Norgebanen er viktig for å ivareta totalberedskapen i nord og Norges sikkerhet og suverenitet. Nord-Norgebanen skal bidra til å binde landet sammen, styrke næringslivet og bidra til bolyst og blilyst. Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet, sier SVs gruppeleder Christian Torset.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Under høringen slaktet SVs fylkestingsrepresentanter Jernbanedirektorates konseptuvalgutredning.

– KVUen bruker premisser som gir helt vanvittige, åpenbart feilaktige utslippstall, trasévalgene er tilfeldige og selvmotsigende, og prisen er dermed en ren gjetning. Jernbanedirektoratets oppgave er fag, ikke politikk, men Jernbanedirektoratet har påtatt seg en politisk rolle, og lekket konklusjonen til media før de folkevalgte fikk rapporten. Stortingets bestilling var hvordan banen kunne bygges, men i stedet serverer Jernbanedirektoratet en anbefaling om å ikke bygge banen i det hele tatt. Det er uhørt, mener Christian Torset.

Les også:  Avinor: Seks nye tårn overføres til Bodø

Partiet reagerte blant annet på at Jernbanedirektoratet har vært mer opptatt av å vektlegge ulempene enn fordelene med Nord-Norgebanen.

– Det ble i debatten sagt at vi som ønsker Nord-Norgebanen er følelsesbasert. Det er helt rett. Vi elsker landsdelen vår. Og akkurat nå vekkes sterke følelser av tristhet når fylkestinget ikke stiller seg bak ønsket om en storstilt satsing her nord. Igjen tar inntar vi nordlendingens kjente positur, vi velger nok en gang å stå med hua i handa.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.