Statskog og NIBIO i forskningssamarbeid

statskog vinter

Statskog og NIBIO inngår et tettere samarbeid om skogforskning for å gjøre norsk skogsdrift mer økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Formålet er å bidra til en mer presis hogst gjennom bedre skjøtsel, reduserte kjøreskader og mindre svinn. Forskere skal sammenligne data fra hogstmaskiner med forventet tilvekst og hogst i programmet GEOSKOG, et prognoseverktøy som ser skogen 100 år frem i tid.

– Videre forskning på GEOSKOG og bruk av store datamengder vil bety mye for økt digitalisering og effektivisering av skognæringen, sier Skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Hun forklarer at GEOSKOG, som er utviklet av Statskog, kan si noe om tilstanden på skogen, hvor mye CO² som bindes opp og når på året skogen er tilgjengelig for hogst.

Foreløpig mangler det en integrert kobling mellom GEOSKOG og digitale data fra hogstmaskiner, men det kan det kanskje bli en endring på i fremtida.

– Det genereres i dag store mengder data fra ulike sensorer i en hogstmaskin, og gjennom systematisk analyse kan NIBIO bidra til mer effektive arbeidsformer, bedre maskinutnyttelse og ikke minst redusert miljøavtrykk fra skogsdriften, sier divisjonsdirektør for skog og utmark i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

Noen spørsmål som skal undersøkes er i GEOSKOG-prosjektet er:  Hvor godt stemmer de digitale prognosene i GEOSKOG med data fra hogstmaskinene?  Kan data fra hogstmaskiner integreres direkte i den digitale informasjonsflyten?  I hvilken grad kan data fra hogstmaskiner, droner og kart bidra til å redusere kjøreskader på skogbunnen? Hvor mye av skogen blir solgt som sluttprodukt til industrien?

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.