Ny rapport om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Nærings- og fiskeridepartementet

En arbeidsgruppe har vurdert hvilke konsekvenser det vil kunne få dersom det innføres et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

Rapporten anbefaler at det ikke innføres et slikt forbud, men at konkurransemessige utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen.

– Jeg er opptatt av å vurdere alle sider av denne saken, både argumentene for å innføre et forbud mot forskjeller i innkjøpspriser og argumentene mot. Arbeidsgruppen har gjort en grundig jobb med å vurdere de ulike innspillene som har kommet fra faglig hold og fra bransjen selv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Arbeidsgruppen ble opprettet i oktober 2019. De skulle se på konsekvenser for både forbrukerne, konkurransen og nyetableringer av å innføre et forbud mot prisdiskriminering, og gi en anbefaling om et forbud burde innføres eller ikke.

Etter å ha vurdert de ulike faglige innspillene mener arbeidsgruppen at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser er sterkere enn argumenter for at et forbud vil lede til lavere priser.

Les også:  50 år med tekst under korken!

De mener også at en særlig regulering i dagligvaresektoren må ha en solid faglig begrunnelse og forankring, og at det må påvises strukturer eller mekanismer som tilsier at dagligvaresektoren er annerledes enn andre sektorer. Etter arbeidsgruppens vurdering er ikke argumentene for en særlig regulering av dagligvaresektoren til stede, og at utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen.

– Sammen med Konkurransetilsynets kartlegging om forskjeller i innkjøpspriser er rapporten et viktige innspill når regjeringen skal vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes i dagligvarebransjen. Jeg har merket meg anbefalingen deres, og det tar vi med i det videre arbeidet med en ny stortingsmelding, sier Røe Isaksen.

Les også:  50 år med tekst under korken!

Selv om arbeidsgruppen ikke anbefaler et forbud mot prisdiskriminering i dagligvaresektoren betyr ikke det at de «friskmelder» dagligvaremarkedet. Dersom det forekommer konkurranseskadelig prisdiskriminering i dagligvaresektoren dekkes det av den generelle konkurranselovgivningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.