Norsk industribedrift kjøper kraft fra lokale vindparker

energi strøm

Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) styrker sin posisjon i Norge med avtaler om leveranser fra de planlagte vindkraftverkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.

GIG har inngått to langsiktige kraftavtaler med Eramet Norway, som skal bidra til stabil og langsiktig kraftforsyning til Eramet Norways smelteverk. De to vindkraftanleggene som skal levere kraften er planlagt i Tysvær i Rogaland og Buheii i Agder. Avtalene befester GIGs rolle som en viktig partner for norsk industri, og bidrar til å styrke konkurranseevnen til Eramet Norways anlegg.

– Vi er glade for å kunne sikre Eramet Norway forutsigbar krafttilgang fra våre norske vindkraftverk, og vi ser frem til å styrke vår rolle som en viktig partner for norsk industri, sier europasjef Edward Northam i Green Investment Group.

Les også:  Slik blir ladesommeren

GIG, som fra før av er eier av Tysvær Vindpark i Rogaland, har inngått en avtale med Nordisk Vindkraft om å kjøpe Buheii Vindkraft AS som er eieren av Buheii vindkraftverk. Oppkjøpet av Buheii Vindkraft AS er underlagt visse fullføringsbetingelser. Begge vindparkene skal levere kraft til Eramet Norways prosessanlegg frem til 2038.

Eramet Norway er en verdensledende produsent av manganlegeringer til den globale stålindustrien og har et av de minste klimafotavtrykkene[1] i sin bransje. Med et årlig forbruk av elektrisk kraft på mer enn 2 TWh er selskapet avhengig av langsiktige og forutsigbare kraftvilkår for å sikre stabil og effektiv drift i sine prosessanlegg i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal.

Les også:  Slik blir ladesommeren

– Med våre ambisjoner om videre industriell utvikling i Norge trenger vi tilgang på fornybar energi. Avtalen med GIG er derfor et viktig tilskudd til vår kraftportefølje, sier administrerende direktør Bjørn Kolbjørnsen i Eramet Norway.

GIG har de siste årene styrket virksomheten i Norden gjennom tre vindkraftprosjekter i Sverige – Markbygden, Overturingen og Hornamossen. For vindparkene Overturingen og Markbydgen, har GIG inngått langsiktige kraftavtaler med Norsk Hydro.

Vindkraftanleggene til GIG er et ledd i arbeidet som skal bidra til at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser. Norge har besluttet å bli et lavutslippssamfunn i 2050, og norske klimagassutslipp skal reduseres med minst 40 prosent i 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Den statlige kraftgarantiordningen administrert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal sikre at norske industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft, kan inngå langsiktige kraftkontrakter til en forutsigbar pris. GIEK har utstedt kraftgarantier under denne ordningen for avtalene mellom Eramet Norway AS og vindkraftanleggene.

Både kraftkontraktene og GIEKs garantier er under forutsetning av at GIG tar en endelig investeringsbeslutning for å bygge ut prosjektene. GIG avventer nå endelig avklaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) for å kunne starte utbyggingen av vindkraftanleggene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.