fjelltjenesten

God skøyteis og dårlig skiføre i Nordland

Snøfattig, kaldt vær har skapt svært gode forhold for skøyting og isfiske, mens godt skiføre er mangelvare. Det er hovedinntrykket etter at Statskog Fjelltjenesten har befart fjellområdene i Nordland og Troms de... Les mer »
fjelltjenesten

Statskog styrker fjelltjenesten

Statskog Fjelltjenesten har siden 1987 vært Statskogs profesjonelle feltapparat i Nordland og Troms. Nå utvides apparatet nasjonalt. Statskog styrker tilstedeværelsen gjennom flere nye stillinger i fjelltjenesten. To nye medarbeidere er allerede på... Les mer »
natur skog elv

Statskog støtter 59 friluftslivstiltak – Mange tiltak i Nordland

Frivilligheten landet rundt får nå bidrag fra Statskogmillionen. Støtteordningen er rettet inn mot å legge til rette for friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur, og fokuserer først og fremst på frivillige... Les mer »
rype

Statskog: – Oppsving for rype og skogsfugl i Helgeland

Statskogs ferske telling av ryper og skogsfugl tilsier en lovende høst for mange norske jegere. Bestandene varierer, men noen steder er tallene historisk høye. Bildet er kraftig endret bare siden i fjor... Les mer »
natur ungdom turisme fjell

Statskog åpner hyttene

Nå kan du legge en bit av sommerferien på Statskogs hytter. Etter måneder med stengte dører åpnes hyttetilbudet fra og med juni. – Smittepresset i Norge er sterkt redusert og svært mange... Les mer »
finnmark troms

Fortsatt full vinter i fjellet i Nordland

I forkant av 1 .mai helga er det fortsatt full vinter i høyfjellet i Nordland og Troms. Snøsmeltingen har ennå ikke kommet skikkelig i gang. Kuldegradene om natta sørger for et meget... Les mer »
elg vinter

Nå kan du søke om elgjakt

Over 1 000 jaktlag i hele landet er med i den årvisse kampen om elgjakt hos Statskog. Tilbudene hos Norges største tilbyder av jakt og fiske er nå åpnet for søkere. Om... Les mer »
natur snø

Vern skal utredes for 18 skogområder i Nordland

18 kartlagte skogområder i Nordland skal vurderes for vern. Den økonomiske betydningen for skognæring og treforedlingsindustri blir utredet. – Det er en klar politisk føring å øke vernet på Statskog sin grunn.... Les mer »
statskog

Statskog stenger utleiehyttene

Statskog stenger alle utleiehytter for å understøtte myndighetenes håndtering av korona-situasjonen. Beslutningen omfatter i alt 86 utleiehytter fordelt ut over store deler av landet. Stengningen gjelder fra og med i dag og... Les mer »
statskog

Ledige Statskog-hytter i vinterferien

Har du lyst på en rolig og rimelig vinterferieopplevelse, er det fortsatt muligheter på Statskog-hytter i store deler av landet. En del er opptatt, men fortsatt står mange muligheter åpne. Statskog-hytte er... Les mer »