vy

Vy setter opp togprisene

Den ordinære, årlige prisjusteringen gjøres fra og med 1. februar 2024. For reisende med Vys tog, innebærer dette en gjennomsnittlig prisøkning på 4.6 prosent. Prisøkningen gjelder for Vys egne enkeltbilletter og periodebilletter.... Les mer »
sv

Nord-Norgebanen – Et fylkesting med hua i handa

SV reagerer sterkt på at Nordland fylkesting ikke ønsker å ta et standpunkt for eller imot Nord-Norgebanen. Indre stridigheter i posisjonen gjør det umulig å ta stilling. – Det er for meg... Les mer »
nfk

– Dropp Nord-Norgebanen

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, er tydelig når hun spiller inn svar til høringen om Nord-Norgebanen. – Dropp luftslottene, vi har to andre svært viktige jernbanestrekninger i nord, som... Les mer »
Jernbanedirektoratet

Nasjonal transportplan 2025-36: Vil prioritere jernbanen for fremtiden

Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan, for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer. Passasjerer... Les mer »
tog

Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har negative innvirkninger på klima... Les mer »
jernbane vinter

Ny undersøkelse: Togpassasjerene er mindre fornøyd

Jernbanedirektoratets undersøkelse av kundetilfredshet viser en nedgang fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. – Resultatene reflekterer utfordringene med punktlighet de siste månedene, og understreker behovet for et mer... Les mer »
vy

Vy 2022: Passasjervekst gir et positivt resultat

– Etter to pandemi-år med betydelig inntektsbortfall og store tap, har endelig passasjerene kommet tilbake til tog og buss, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad. – Passasjervekt, egne kostnadstiltak og reforhandlede togavtaler... Les mer »
sj

Nå kjøper du SJ togbilletter fra Oslo til Bodø i Entur-appen

Fra og med 1. mars anbefaler togoperatøren SJ Norge Entur til sine reisende. – I Entur-appen kan reisende kjøpe alle togbilletter og en rekke andre kollektivbilletter, så nå blir det enklere for... Les mer »
Hamarregionen reiseliv og utvikling

Norsk jernbanemuseum: Stålvogntogets siste reis på Nordlandsbanen

Nylig vendte Stålvogntoget snuten nordover med en rekke internasjonale gjester om bord. Dette kan bli den siste gangen Norsk jernbanemuseum får kjøre med sitt historiske tog på Nordlandsbanen. – Ja, dette blir... Les mer »
nsb

Historisk tog tilbake på Nordlandsbanen!

Norsk jernbanemuseums historiske tog – Stålvogntoget – kjører åpen tur på Nordlandsbanen 24.-27. januar. 23. januar legger Norsk jernbanemuseum ut på en tur med sitt historiske togmateriell. Reisen starter på Hamar, og... Les mer »