Enda mer tyngde bak samferdselskrav i nord

nfk

Forsvarssjefens fagmilitære råd legger enda mer tyngde bak samferdselskrav i Nordland. –Dette er den tredje rapporten i løpet av vel en måned som gir tydelig signal om at infrastrukturen i nord må styrkes. Dobbeltspor på Ofotbanen MÅ på plass, helst i går, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide. 

Det fagmilitære rådet fra Forsvarssjefen kom i dag på toppen av forsvarskommisjonens og totalberedskapskommisjonen sine rapporter som kom i mai og juni. Alle gir tydelig retning, mener fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.  
–Forsvarets, NATOs og sivilsamfunnets behov er tydelig beskrevet fra alle disse tunge fagmiljøene. For å ha god nok sikkerhet og trygghet i nord, og for å sikre egne landområder, er vi nødt til å sikre forsyningslinjene. Da haster det med å investere både på jernbane og på vegnettet i Nord-Norge, konstaterer Eide, og viser spesielt til Ofotbanen etter at Forsvarssjefen kom med sitt råd i dag.

Les også:  Refleks redder hundeliv

Forsvarssjefen sier at Norge må styrke evnen sin til mottak av allierte styrker, også for at de skal kunne reise videre til Sverige og Finland. Han viser spesielt til at kapasiteten på strategisk jernbanetransport bør økes for å kunne flytte tungt materiell fra mottakssteder i Norge og videre til Sverige og Finland.

– Narvik og Ofoten er fra før av utpekt som et strategisk viktig område for forsvarsevnen i Norge, når dette rådet nå kommer i tillegg, viser det at Ofotbanen må rigges for å levere i en enda mer alvorlig enn vi har sett hittil, sier fylkesrådsleder Eide.

Les også:  Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

I rapportene forberedes det både for en opptrappingsplan for NATO i Norge og behov for bedre beredskap. Nord-Norge har en viktig rolle der.  

– Vi har en eneste toglinje som går over grensa i nord. Den går til Sverige fra Narvik, og er helt avgjørende for nesten alle leveranser av mat til Nord-Norge. Den trenger dobbeltspor for å kunne øke frekvensen og tiden det tar å frakte forsyninger. I en enda mer truende krigssituasjon vil Ofotbanen bli svært viktig også for forsyninger til Forsvaret i hele den nordlige delen av Norden, understreker Eide.

Les også:  Havila Kystruten til Eidsfjorden i Vesterålen: - Over all forventning

– Krig er det militære ressursbehovet en enormt, og støtten vil i stor grad gå fra totalforsvaret til Forsvaret. Forsvaret vil trekke på sivile ressurser som personell, materiell, forsyninger og infrastruktur i et omfang som langt overgår det Forsvaret selv kan holde seg med.

– Dette er viktig, og viser tydelig hvor viktig utbedring av Sørfoldtunnelene er for den norske forsvarsevnen, sier Dahlseng Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.