Trafikksikkerhetsmidler til Lofoten, Vesterålen og Ofoten

nfk

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir 5,8 millioner kroner til fysiske tiltak i Vågan, Bø, Lødingen og Narvik.

Pengene går til gang- og sykkelvegprosjekter og til å sikre av og å lage trafikksikker skoleveg.

– Søknader på tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak prioriteres når de handler om trafikksikkerhet for barn, og områder der barn ferdes, forteller leder i NFTU, Monika Sande.

Alle kommunene som søkte om tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak i år, er godkjent som Trafikksikker kommune, et av kriteriene som prioriterer tildeling av midler.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Å være godkjent som trafikksikker kommune handler om at kommunen jobber systematisk med trafikksikkerhet. Vi ser at der kommunen har trafikksikkerhet på agendaen, går ulykkesstatistikken ned blant de ansatte. Det handler om å jobbe langsiktig, underbygger medlem i NFTU, Per-Gunnar Skotåm.

Også medlem i NFTU Richard Dagsvik underbygger at trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig arbeid med mange områder det er naturlig å ta tak i.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

– På dette siste møtet i denne perioden, hadde vi en gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Det er problematisk at Nordland fylkeskommune ikke klarer å ta unna etterslepet som ser ut til å vokse. Standarden på fylkesvegene er en av mange faktorer som påvirker skaderisikoen i trafikken, påpeker Dagsvik.

Det er også tildelt midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i Salten.

– Det handler om alt fra opplegg knyttet til bruk av refleks, til sykkeltrening i trafikken, og til forebyggende arbeid ved helsestasjoner og skoler, avslutter Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.