300 millioner til klima- og miljøforskning i 2020

penger

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet i 28 prosjekter som blant annet skal sørge for raskere grønn omstilling og styrking av den sirkulære økonomien.

– Kunnskap om klima og miljø må ligge til grunn i alle investeringer Norge gjør. Kunnskap er vesentlig for å skape vekst og velferd i et moderne bærekraftig nullutslippssamfunn, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.  

– Tildelingene vi gjør er en investering i en bærekraftig framtid. Samarbeidsprosjekter sørger for forskning som er til nytte for brukere av forskningen, enten det er i næringslivet, offentlig sektor eller i organisasjoner, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. – Prosjektene som finansieres er løsningsorienterte og av meget høy kvalitet. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Ett av prosjektene som har fått tildeling er prosjektet LASTING som ledes av OsloMet. Prosjektet er særlig rettet mot bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og handler om hvordan vi kan redusere miljøbelastningen fra konsumentvarer som klær/tekstil, møbler og elektriske husholdningsapparater. Lengre produktlevetid kan redusere behovet for materialer samt forurensning og energibruk. Blant samarbeidspartnerne er IKEA, Miele, Oleana, Livid Jeans, Forbrukerrådet, Miljømerking, miljøorganisasjoner, samt forskningsinstitusjoner i inn- og utland.  

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Prosjektet kan hjelpe oss å sørge for at ressurser utnyttes best mulig og forblir i økonomien lengst mulig, sier Røttingen.

Også et prosjekt som har til hensikt å styrke klimatilpasset infrastruktur får støtte. NVE, som leder prosjektet, skal samle og analysere data om ekstremvær i dagens og fremtidens klima og hvilke klimatilpasninger det er nødvendig å gjøre i infrastrukturen for å håndtere dette (intensitet, varighet og frekvens). NVE skal samarbeide med blant andre store infrastruktureiere som Bane Nor og Vegvesenet.  

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Prosjektet kan hjelpe myndighetene å ta kunnskapsbaserte beslutninger i store samferdselsprosjekter i en tid hvor hyppigere og kraftigere ekstremværer forventes. Det vil gjøre det tryggere å ferdes rundt om i landet. Dette vil også redusere faren for kostbare feilinvesteringer i infrastrukturprosjekter, noe som kan vise seg viktig i en situasjon med forventet lavere inntekter fra oljesektoren, sier Røttingen.

Tildelinger til klima- og miljøforskning kommer fra alle av våre utlysningstyper. Tildeling for hver av de ulike utlysningene ble offentliggjort desember 2019.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.