Vil ha filmkompetanse til Nordland

Nordland fylkeskommune

Fylkesråd i Nordland, Christian Torset (SV), vil ha slutt på filmtrikset som i praksis sender all filmkompetanse til Oslo.

Oslo Economics (OE), har på oppdrag av Norsk Filminstitutt (NFI) på vegne av Kulturdepartementet (KUD), utført en evaluering av regionale filmsentre og fond.

– Nord-Norge er et kraftsenter med en felles filmsatsing som fungerer svært godt. I evalueringen foreslår man i praksis å overføre alle de regionale film-virkemidlene sørover. Vi kan ikke akseptere et slikt filmtriks, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Christian Torset.

Nordland fylkeskommune eier sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune, Filmfond Nord som er fond, og Nord Norsk filmsenter som er et filmsenter.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

– De regionale filmvirksomhetene er viktige virkemidler for å oppnå de vedtatte filmpolitiske målene. Vi påpeker i vårt høringssvar at vi forutsetter at midlene til regional filmsatsing økes kraftig. Det vil være avgjørende for å nå de filmpolitiske målene – både nasjonalt og regionalt, utdyper Torset.

Fylkesråd Torset er overrasket over den manglende tillitten til kompetansen som er i det regionale virkemiddelapparatet. En regional filmkompetanse og aktivitet som styrker filmsatsing og kompetanse for hele Norge.

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

– Jeg forutsetter at de regionale forvaltningsnivåene involveres og gis en reell mulighet til å være meningspart når nasjonal filmpolitikk utformes, argumenterer Torset.

Fylkesråd Torset påpeker at ingen av alternativene som er beskrevet i rapporten har et helhetsbilde på virkemiddelapparatet.

– Ser man på 2020-tallene til Norsk Filminstitutt, ser man at 193 millioner kroner, av totalt 257 millioner kroner i direkte produksjonsmidler, gikk til Oslo. Det tilsvarer hele 75% av denne rammen.

Torset viser til den negative spiralen man skaper ved at brorparten av midlene går til filmmiljøene i Oslo.

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

– Mange av talentene som utvikles i distrikts-Norge, må til Oslo for å skaffe seg jobb, og for å få nødvendig erfaring. Denne hjerneflukten er svært uheldig. Mangel på finansiering i nord, har gjort det mer attraktivt å etablere seg som filmfagarbeider i Oslo. Men kulturen og kulturlivet skal tilhøre hele landet. Derfor må midlene som Norsk Filminstitutt deler ut omfordeles, slik at regionene får en større andel, og man kan beholde og utvikle den fantastiske filmkompetansen og aktiviteten som man har i Nord-Norge, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.