UiT skal gi myndighetene råd om geopolitikk i nord

uit

Norge får et nytt geopolitisk forskningssenter, der forskere fra UiT skal analysere stormakters spill i nordområdene.

UiT blir den arktiske partneren i Norges nye geopolitiske forskningssenter. I det nye senteret vil en rekke forskere ved UiT produsere og formidle ny kunnskap om geopolitikk og sikkerhetspolitikk i nordområdene. En av oppgavene til senteret blir å utvikle ny kunnskap og gi forskningsbaserte råd til norske utenrikspolitiske myndigheter.

– Med politikere og andre beslutningstakere som en viktig målgruppe for forskningen fra det nye senteret, er jeg svært tilfreds med at UiT har lykkes med å jobbe et nordlig blikk inn i dette samarbeidet, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Rektor peker på at den sikkerhetspolitiske situasjonen viser at Norge trenger løpende og skarpe analyser av geopolitiske forhold i nord.

Rapporten fra Forsvarskommisjonen, som ble lagt fram i begynnelsen av mai, sier at «nordområdenes betydning for internasjonal stabilitet og sikkerhet øker når verden blir farligere», mens forsvarssjefen peker på Russland som den fremste trusselen mot Norge og norske interesser.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Arktiske sikkerhetspolitiske spørsmål blir også tema på et årlig seminar som UiT får ansvaret for å arrangere for det nye geopolitiske forskningssenteret. Her vil både senterets egne krefter og inviterte gjester bidra.

– Denne møteplassen blir viktig fordi den skal finne sted i nord. Det er nødvendig med stadige påminnelser om hvordan det sikkerhetspolitiske bildet i nord ser ut fra nord. Vi som lever i nordområdene og i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, skal bruke denne plattformen til å formidle nordlige perspektiv til de som utmeisler norsk utenrikspolitikk i det daglige, sier Olsen.

Norges forskningsråd vil finansiere det nye geopolitiske forskningssenteret med 45 millioner kroner over seks år. Da Forskningsrådet lyste ut midlene, forutsatte de at norske fagmiljøer gikk sammen i en felles søknad og at senteret utvikler faglige nettverk også internasjonalt. UiT oppretter derfor senteret sammen med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Universitetet i Oslo (UiO).

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

– I dette lagspillet får UiT en viktig rolle med å løfte nordområdene og Arktis inn i den utenrikspolitiske debatten og for fagmiljø over hele landet. Samarbeidet med andre solide institusjoner som NUPI, FNI og IFS vil også styrke UiT som kunnskapsleverandør om sikkerhetspolitikk på mye lengre sikt enn de seks årene prosjektet varer, sier Olsen.

UiT blir senterets arktiske partner og skal bidra til alle de fem delprosjektene eller arbeidspakkene i prosjektet. I tillegg er UiT blant lederne på to av delprosjektene. Det ene av disse skal særlig utforske politiske konsekvenser for Norge, med et særlig blikk for hvordan stormakters rivalisering kan påvirke forvaltningen av arktiske områder.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

UiT vil forsterke tildelingen fra Forskningsrådet med egne midler og vil rekruttere flere som skal forske fram ny og relevant kunnskap om sikkerhet i nord.

– Vi legger fram et budsjettforslag til styret vårt som viser at UiT tar strategiske grep for å styrke den norske kunnskapsproduksjonen om sikkerhetspolitikken i nordområdene, sier Olsen.

Noe av denne forskningen vil skje i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt (FNI). UiT har nylig signert en selvstendig samarbeidsavtale med dette instituttet, som også er én av partnerne i det nye geopolitiske senteret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.