Sametinget har startet arbeidet med ny språksenterstrategi

sametinget

Sametingsrådet vil styrke de samiske språksentrenes muligheter til å utvikle samiske språk. – Språksentrene er en av Sametingets viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med og utviklingen av språkene. Vi ser at de har muligheter for å øke bruken av samisk, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

De første samiske språksentrene i Porsanger og Kåfjord ble etablert i 1994. I dag er det 18 språksentre i hele Norge, fra Oslo i sør til Nesseby i nord, og Sametinget er hovedfinansiør for språksentrene.

De siste årene har Sametinget bevilget midler til språksentrene slik at de kan gjennomføre språkkurs, språkarenaer og arrangere aktiviteter under språkuka. Noen språksentre har fått tilskudd til stedsnavnarbeid.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Noen språksentre støtter bruk av samisk språk i barnehagene og noen har et ønske om å arbeide med å styrke samisk tradisjonskunnskap og lokal samisk kultur.

Sametingets plenum vedtok dagens strategi for språksentrene i 2015, og flere forhold har endret seg siden da. Antall språksentre har økt, nye utfordringer har kommet og den tekniske utviklingen har skapt nye muligheter.

– Sametingsrådet ønsker et tett samarbeid med språksentrene da vi nå skal tegne veien inn i framtida, sier sametingsråd Mikkelsen.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Han understreker at språksentrene er sentrale aktører i voksenopplæringen i hele Sápmi, og sier at målet er å videreutvikle denne virksomheten. I den forbindelse er faglig utvikling og kompetanseheving i språksentrene viktig.

Mikkelsen sier at formålet med revideringen av strategien er også å identifisere hvilke tiltak, utover språkutviklingsarbeid, Sametinget skal finansiere.

– Det er også nødvendig å se på om alle språksentrene skal gjøre samme arbeid, eller om Sametinget skal bestille ulike oppgaver fra de ulike språksentrene, avslutter Mikkelsen.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Grunnlaget for en oppdatering av språksentrenes strategi er Sametingets språkstrategi – Giellalokten/ Språkløftet, vedtatt av Sametingets plenum i desember 2018, og sametingsrådets Beaiveálgu-erklæring (2021-2025): «Samarbeidspartnerne vil gi de samiske språksentrene utviklingsmuligheter, og styrke disse som sentrale aktører innen voksen- og videregående opplæring».

Arbeidet med å fornye Sametingets språkstrategi starter høsten 2023.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.