Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til Várdobáiki museum

samer

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner i støtte til Várdobáiki museum AS på Evenskjer som skal igangsette et prosjekt for bevaring av verneverdige samiske byggverk både i Sør-Troms og i Nordre-Nordland.

Várdobáiki museum vil etablere en antikvarisk håndverk- og veiledningstjeneste for samiske byggverk i regionen, og dette skal være en del av museets primæroppgave.

– Tradisjonelle og verneverdige samiske byggverk er en vesentlig del av vår felles samiske kulturarv, og er materielle vitnesbyrd på samisk tilstedeværelse, tradisjoner og historie. Det er derfor viktig at samiske institusjoner settes i stand til å ivareta slike kulturminner, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Tilskuddet fra Sametinget skal bidra til et nasjonalt løft innen det samiske bygningsvernarbeidet og øke kunnskap om antikvarisk bevaring gjennom rådgivning. Museet skal også bidra til å bevare og videreføre immateriell samisk tradisjonskunnskap, og skape et mer nyansert bilde av den markasamiske kulturhistorien.

Tilskuddet er gitt over Sametingets tilskuddsordningen Institusjonsutvikling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.