museumsforlaget

Ny bok: Mennesket og havet

I den nye utstillingen «Sjøveien» på Norsk Maritimt Museum rettes søkelyset mot kystfolkets liv på 1800-tallet, og Oslos historie som havneby på 1500- og 1600-tallet. Museets samling av tradisjonsbåter er et bærende... Les mer »
malerier

Kulturdirektoratet har vurdert museene i Nordland

Alle museene i Nordland har økning i besøkstall fra 2021 til 2022. Nå er Kulturdirektoratets vurdering av museene i Nordland klar.   Flere av museene har dårlige oppbevaringsforhold for sine samlinger.  Forskningskompetansen i... Les mer »
nok

Nordnorsk kunstmuseum etableres midt i Bodø sentrum

Nordnorsk kunstmuseum blir plassert midt i Bodø sentrum, i det tidligere Sparebank1-bygget. – En perfekt beliggenhet for kunsten å møte sitt publikum, sier direktør og sjefskurator Katya García-Antón.  Katya García-Antón, direktør og... Les mer »
the whale

The Whale på Andenes blir nå realisert

Staten bevilger 74 millioner kroner til The Whale og nå starter arbeidet med byggingen med mål om åpning av The Whale første halvår 2026. The Whale er et prosjekt som er godt... Les mer »
nfk

Vil ha staten med på The Whale

Sparebank 1 meldte nylig at de går inn med penger til The Whale. – Nå må staten ta sitt ansvar og fullføre prosjektet, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide. Det planlagte The Whale... Les mer »
bøker

Ny bok: Tingenes metode – museenes kunnskapstopografi

Hvordan kan museene være åpne og inkluderende, og samtidig være relevante kunnskapsinstitusjoner? Tingenes metode – museenes kunnskapstopografi besvarer dette spørsmålet gjennom å utforske hvordan museer kan bli moderne tingsteder for kunnskapsutvikling. I dette arbeidet undersøker boka hvordan... Les mer »
the whale

Benn Eidissen jubler for 60 millioner til The Whale – Tror staten tar resten

Styreleder Benn Eidissen i The Whale jubler over dagens nyhet om at politikerne i Andøy kommune bevilger 60 millioner ekstra fra Andøyfondet til det som Innovasjon Norge omtaler som et nytt «Reason... Les mer »
samer

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til Várdobáiki museum

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner i støtte til Várdobáiki museum AS på Evenskjer som skal igangsette et prosjekt for bevaring av verneverdige samiske byggverk både i Sør-Troms og i Nordre-Nordland. Várdobáiki museum... Les mer »
the whale

Ordfører Knut Nordmo går ut av styret i The Whale

Ordfører i Andøy kommune, Knut Nordmo går ut av styret i The Whale AS. Han har fra etableringen av The Whale AS i april 2018 har vært Andøy kommune sin representant i... Les mer »
Nasjonalmuseet

– Vi driver ikke med kansellering

Christian Krohgs maleri Leiv Eiriksson oppdager Amerika er ikke kansellert av Nasjonalmuseet. Nå vises maleriet i museet de neste fire ukene.  Et sitat fra Nasjonalmuseets samlingsdirektør i lørdagens Aftenposten, der hun omtaler Christian Krohgs... Les mer »