sametinget

– Etterlengtet løft for samiske kunstnere

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) har ved flere anledninger løftet behovet for satsninger på samisk kunst- og kultur. Da kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen la frem Stortingsmelding om «Kunstnerkår» som viser regjeringas... Les mer »
samer

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til Várdobáiki museum

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner i støtte til Várdobáiki museum AS på Evenskjer som skal igangsette et prosjekt for bevaring av verneverdige samiske byggverk både i Sør-Troms og i Nordre-Nordland. Várdobáiki museum... Les mer »
rein vinter

Forhandlinger om ny samisk næringsavtale for 2024

Sametingets plenum vedtok i fjor å slå sammen hovedavtalen og næringsavtalen for duodji, slik at det fremstår som ett felles dokument. Endringen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2024.  Sametinget... Les mer »
sametinget

Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger stenges ut året

Budsjettet for de fleste tilskuddsordningene er brukt opp, og sametingsrådet har derfor besluttet å stenge muligheten for å sende inn nye søknader om tilskudd. – Sametinget har i 2022 hatt god søkning... Les mer »
læring lærer klasse

Sametinget bevilger 14 millioner til nye læremidler

Sametinget har tildelt kr 14 366 000 støtte til ulike læremiddelprosjekter. Prosjektene er innenfor prioriterte fag, som læremidler til samisk, på nord-, lule- og sørsamisk, og særskilte tilrettelagte læremidler. I år har Sametinget mottatt... Les mer »
rein vinter

LESERINNLEGG: Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe

Det er i ferd med å utspille seg en helsekatastrofe i reindrifta. Is-låste vinterbeiter forårsaket av klimaendringene gjør at reineiere denne våren arbeider døgnet rundt med fôring og gjeting av flokkene –... Les mer »
Foto: Sametinget

Nå har Sametingets valgmanntall over 20 000 personer

Sametinget er nå ferdig med godkjenning av de som har meldt seg inn i valgmanntallet før høstens valg. De siste offisielle tallene viser at det er registrert 20 005 personer i valgmanntallet, en... Les mer »
Skatteetaten

Snakker du samisk? Nå kan du registrere det i Folkeregisteret

Fra 22. oktober kan personer som snakker ett eller flere samiske språk registrere dette i Folkeregisteret i Skatteetatens nye registreringsløsning. – Vi opplever at interessen for å lære seg og engasjementet for... Les mer »
bøker bibliotek

Mer samisk litteratur i norske bibliotek

Nå gir Kulturrådet støtte til oversettelse av samiske bøker til bokmål og nynorsk, og sørger for at mer samisk litteratur havner i norske bibliotekhyller. Målet er at litteratur skrevet på samisk skal... Les mer »
hav finnmark vinter

LESERINNLEGG: 2 millioner tonn gruveavfall dumpes i vernet laksefjord i Finnmark!

Jeg raser over at Næringsdepartementet ga driftstillatelse til selskapet Nussir, som ønsker å opprette en kobbergruve Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark. 2 millioner tonn Gruveavfall skal dumpes i en fjord som... Les mer »