Parat ber Stortinget rydde opp etter tap mot Norwegian i Høyesterett

fly reise ferie

Parats medlemmer tapte saken mot Norwegian i Høyesterett i spørsmålet om hvem som er reell arbeidsgiver for piloter og kabinansatte. Parat-leder, Vegard Einan, sier Stortinget nå må rydde opp og han har allerede kontakt med stortingspolitikere som vil fremme lovendring.

Parat mener Norwegian unndrar seg arbeidsgiveransvar gjennom en organisasjonsform som pulveriserer ansvarsforholdet til de ansatte. Høyesterett er av en annen oppfatning og Norwegian Air Shuttle ASA har vunnet frem med sitt syn i rettssystemet.

Problematisk dom
Parat-lederen sier Høyesterett har avsagt en dom som gir virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten samtidig å sitte med det nødvendige ansvaret for ansatte.
– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve, og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge lovens intensjon skal ha, sier Einan.

Han sier dommen fra Høyesterett er svært problematisk for alle norske arbeidstakere, uavhengig av hvilken bransje man jobber i.

– Vi tar nå saken videre til Stortinget slik at arbeidsmiljøloven igjen kan ivareta formålet med loven, som er å verne norske arbeidstakere. Det skal ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Einan.

Virksomhetsplanlegging og utvikling av kompliserte selskapsstrukturer skjer i stort omfang og i en rekke selskaper.

– Det er 20 – 30 år siden Høyesterett sist vurderte arbeidsgiverbegrepet og vi hadde et håp om at Høyesterett i 2018 ville ta hensyn til de dramatiske endringene som har skjedd i næringslivet gjennom alle disse årene. Når Høyesterett mener arbeidsgiverbegrepet i norsk arbeidsrett ikke kommer til anvendelse i denne saken, må Stortinget på banen og sikrearbeidstakerne den forsterkningen av arbeidsmiljøloven som er nødvendig, sier Einan.

Han har kontakt med Audun Lysbakken (Sv) som vil ta saken opp til behandling i Stortinget. Einan har samtidig tatt med seg signalene som tidligere er gitt fra både Arild Grande (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H) på årets YS-konferanse, der begge tar til orde for at Stortinget nå må behandle en skjerpelse av arbeidsmiljøloven.

– Vi legger oss ikke opp i hvordan selskapet velger å organisere ulike underliggende selskaper, men vi er opptatt av hvem som er reell arbeidsgiver og dermed den som rent faktisk har innflytelse på arbeidshverdagen til de ansatte. Samsvar mellom innflytelse og ansvar for et arbeidsforhold må gjenopprettes. Det er dette Stortinget nå må hjelpe oss å få ryddet opp i, sier Einan.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.