Forhandlinger om ny samisk næringsavtale for 2024

rein vinter

Sametingets plenum vedtok i fjor å slå sammen hovedavtalen og næringsavtalen for duodji, slik at det fremstår som ett felles dokument. Endringen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2024. 

Sametinget og Sámiid Duodji er derfor enig om å forhandle om hvilke endringer som kan videreføres og videreutvikles i nytt kapittel 1. Sametinget har samtidig blitt enig med forhandlingsparten Sámiid Duodji om å holde det første ordinære forhandlingsmøte om næringsavtale for duodji 2024 i Kárášjohka 4. mai 2023. 

Sametinget inviterte 27.januar 2023 både Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi (DES) til møte om innlemming av hovedavtalen i næringsavtalen, hvor DES valgte å ikke delta. Møtet var en oppfølging av plenumssak 034/22 Samhandling og organisering av duodj. 

Les også:  LESERINNLEGG: Bodø2024 og forsoning i Nordland

Sametinget og Sámiid Duodji er nå i gang med forhandlingene til nytt kapittel 1 i næringsavtalen for duodji. Partene er enige i at forhandlingene om nytt kapittel 1 tas opp i eget møte 16. mars 2023.  

– Det er bra at vi har kommet igang med forhandlingene om en ny næringsavtale for duodji for neste år, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp). 

Han sier at det er viktig å ha god og åpen dialog om forhandlingene, slik at vi fortsatt sikrer at duodji overlever og utvikles som både næring og kultur. Fra Sametingets side har det vært ønskelig å endre tidspunktet for forhandlingene fra høsten til våren, som er mer i tråd med budsjettprosessene. 

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

– I samråd med administrasjonen så ønsker vi å flytte forhandlingene til våren for å ha bedre grunnlag til gode og grundige prosesser under de årlige forhandlingene i fremtiden, sier Eira.

I forkant av forhandlingene arrangeres det årlige vårmøte 16. mars 2023 i Karasjok. På vårmøte vil blant annet Sametinget fremlegge økonomisk rapport, mens Samerådet skal orientere om duodji-merke. Duojáriid Ealáhussearvi er invitert til å delta på vårmøte og i forhandlingene om ny næringsavtale og nytt kapittel 1. 

Les også:  LESERINNLEGG: Bodø2024 og forsoning i Nordland

– Det er selvsagt valgfritt om man ønsker å delta eller ei, men vi i Sametinget håper at DES har anledning til å delta og prioritere dette arbeidet, sier Eira. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.