LESERINNLEGG: 2 millioner tonn gruveavfall dumpes i vernet laksefjord i Finnmark!

hav finnmark vinter

Jeg raser over at Næringsdepartementet ga driftstillatelse til selskapet Nussir, som ønsker å opprette en kobbergruve Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark. 2 millioner tonn Gruveavfall skal dumpes i en fjord som har beskyttelse som nasjonal laksefjord.

Utslippet vil ramme torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å være negativ for laksen i Repparfjordelva. Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område.

Da Folldal verk drev kobberutvinning i Kvalsund på slutten av 1970-tallet, gikk villaksstammen i Repparfjordelva drastisk ned. Hvitfisken i fjorden var ikke egnet som matfisk, gjellene var fulle av slam og slim å fisken luktet forferdelig. Fiskekjøperne nektet å ta i mot fisken.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Nå vil selskapet Nussir gjenoppta kobberdriften, men i betraktelig større skala. Havforskere har flere ganger advart mot slik dumping. Fjorddeponiet som er foreslått som eneste aktuelle alternativ, dersom prosjektet skal være lønnsomt nok, innebærer at det i første omgang årlig dumpes to millioner tonn gruveavfall med høyt innhold av tungmetaller, særlig kobber, i en nasjonal laksefjord. Planlagt driftsperiode er foreløpig 15 år.

Kobberinnholdet i massene de vil dumpe,er tre ganger høyere enn grenseverdien for Klima-og forurensningsdirektoratets miljøklassifisering i gruppe fem, som betyr “Svært dårlig”. Det betyr at akutt toksisitet kan oppstå i sedimentene. Massene er så giftig at den ikke kan brukes som fyllmasse på land.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Hvorfor skal det da tillates å slippe det ut i havet? Norge er ett av bare fem land som tillater slik dumping!

Sametinget har flere ganger uttalt seg klart mot gruveplanene, og Sametingsrådet har gjort det klart at de vil anke denne beslutningen til Kongen i statsråd. Nå pågår det underskriftskampanje på Facebook for å forhindre for å prøve å stoppe denne galskapen! Håper hele Norge støtter opp om å redde Repparfjorden fra å bli ødelagt!

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Lørdag arrangeres det demonstrasjoner flere plasser i landet.

Jorunn Aaselle Olsen
Sentralstyremedlem i Demokratene

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.