helse forskning

60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjeller i sykefraværet. – Vi trenger... Les mer »
uit

UiT skal gi myndighetene råd om geopolitikk i nord

Norge får et nytt geopolitisk forskningssenter, der forskere fra UiT skal analysere stormakters spill i nordområdene. UiT blir den arktiske partneren i Norges nye geopolitiske forskningssenter. I det nye senteret vil en... Les mer »
laks

32 millioner til forskning på bedre fiskehelse

Nofima er meget godt fornøyd etter å ha fått tilslag på nye forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet. Innenfor programmet Fornyelse i Havbruk skal Nofima lede tre av seks tildelte prosjekter. Totalt er tildelingene... Les mer »
laks

217 millioner kroner til havbruk og marin forskning

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet i 21 nye prosjekter innenfor havbruk og marin forskning. Miljø og fiskehelse er viktige temaer. Et prosjekt om havbruk ved NMBU skal gjøre lakseavl bedre gjennom ny metodikk... Les mer »
nfk

Styrker næringslivet i Nordland gjennom bredt partnerskap

Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd undertegnet mandag en regional partnerskapsavtale. – Målet er å sikre regionale interesser og synergier mellom regionale og nasjonale virkemidler knyttet til næringsutvikling og næringsrettet forskning, ... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

780 millioner kroner til innovasjon i næringslivet i hele landet

Smarte laken, miljøvennlige vernesko og hydrogenproduksjon med karbonfangst er blant prosjektene som får innovasjonsstøtte i desember. Regjeringen har gjennom Forskningsrådet tildelt 780 millioner kroner til 83 innovasjonsprosjekter i næringslivet denne måneden. –... Les mer »
Iselin Nybø

283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

27 bedrifter får støtte på til sammen 283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet. Regjeringen vil gjennom Forskningsrådet mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Totalt skal 1,3 milliarder kroner deles ut til... Les mer »
pressenytt

Digitale Vesterålen-opplevelser får innovasjonsstøtte

Lofotr Næringsdrift vil ta Vesterålen til der turistene er. Nå får bedriften på Vestvågøy 585 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA). Koronapandemien gjør at turisttilstrømningen til Norge skrumper... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

44 bedrifter får 480 millioner til innovasjon – Bare en bedrift i Nordland

Regjeringen og Forskningsrådet styrker innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal det tildeles ca. 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i en rekke næringer. Tildelingen kommer i tillegg til 610 millioner kroner som ble... Les mer »
eu

Ny rekord: Norge henter hjem milliarder av forskningskroner fra EU på klima, miljø og energi

I hard konkurranse med aktører fra hele verden har norske forsknings- og innovasjonsmiljøer hentet hjem mer enn 11 milliarder kroner fra EUs forskningsprogram. Det rekordhøye beløpet ligger an til å bli enda... Les mer »