Naturregnskap for Lofoten

nfk

Fylkesrådet bevilger 700 000 kroner til Lofotrådet for å gjennomføre et forprosjekt om naturregnskap. -Et naturregnskap vil bli et viktig verktøy som gir bedre beslutningsgrunnlag for planleggere og beslutningstakere, sier fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik.

– Klimaendringene er vår tids store utfordring. Skal vi nå målene vedtatt av fylkestinget, samt nasjonale og globale mål, må fylker og kommuner være aktive parter med konkrete tiltak. Lofotrådet jobber systematisk med å omstille hele samfunnet til et lavutslippssamfunn, og arbeidet med naturregnskap er en del av denne satsingen. Dette sterke klimaengasjementet må vi som fylkespolitikere ta vare på og bidra til å styrke!, mener Eggesvik.

Les også:  Ulovlig ATV-bruk under jakt skal stoppes

I forprosjektet skal det gjøres et nødvendig utprøvings- og konkretiseringsarbeid, samt verifisering av metodikk og verktøy for å utarbeide naturregnskap. Dette er tenkt gjennomført på en slik måte at metodikk og verktøy som utvikles vil kunne overføres på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Forprosjektet skal legge til rette for et hovedprosjekt for utvikling og implementering av et naturregnskap for Lofoten.

Bevilgningen på 700 000 kroner dekker litt over 50 prosent av de stipulerte kostnadene i prosjektet.

Les også:  Kulturdirektoratet har vurdert museene i Nordland

– Fylkeskommunen ønsker å bidra til at flere offentlige aktører kan være med på å fullfinansiere forprosjektet. Et framtidig naturregnskap vil bidra til mer økosystembasert forvaltning, smart arealforvaltning, og bli et viktig redskap for å møte klimaendringene og jobbe med klimatilpasning, avslutter Eggesvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.