– Viktig at det nå skapes arbeidsplasser i nord

nfk

– Nå er det viktig å sikre at ringvirkninger av Aker BPs utbygginger treffer Nordland i større grad enn ved tidligere prosjekter, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Nå har nyheten kommet om at Aker BP sammen med en rekke partnere ønsker å bygge ut en flere felt i Norge.

– Utbyggingsprosjektene vil kunne skape ringvirkningene for leverandørindustrien i Nordland, og det er bra, sier hun.

Tre av feltene som skal bygges ut er knyttet til Skarv-området utenfor Sandnessjøen.

– Vi har over tid jobbet opp mot operatørselskapene våre i forhold til bruk av basene i Sandnessjøen og Brønnøysund, og har sett en økning der som et resultat av den gode dialogen vi har etablert. Nå har jeg forventinger til at også øvrig leverandørindustri i fylket får oppdrag i kjølvannet ambisjonene til Aker BP. Om det skjer er dette gode nyheter for kommuner med leverandørindustri tilknyttet petroleumsvirksomheten. Vi har dessuten satt oss som mål å få arbeidsplasser i regionen som er direkte knyttet til operatørselskapene, sier Haukland.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Fylkesrådet sto sentralt i arbeidet med å berge arbeidsplassene på Aker Solutions i Sandnessjøen høsten 2020 og er svært fornøyd med at oppdrag nå legges hit i forbindelse med investeringene i de ulke feltutbyggingene.

Haukland er også involvert i arbeidet med å sikre sentrale rammefaktorer for videre vekst. Sammen med fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande vil fylkesråden møte Samferdselsdepartementet over nyttår for å løfte fram behovet for FOT-ruter som matcher behovet for transport knyttet til basene på Helgeland.

Les også:  Rødt: Fylkesrådet bidrar til å overkjøre miljøhensyn i Nordland

– Dagens nyheter om oppdrag til Aker Solutions i Sandnessjøen gjør dette enda viktigere å få på plass, sier Haukland.

Hun understreker at fylkesrådet jobber aktivt med å møte energikrisen med energiunderskudd som kommer i løpet av kort tid også i Nordland.

– Derfor er det viktig at petroleumsnæringen utvikles og blir med inn i realiseringen av nullutslippssamfunnet istedenfor å avvikles. Omstillingen til grønn energi er avhengig av forutsigbarhet, stabile arbeidsplasser og en vilje fra næringen til å investere. På sikt vil den derfor kunne bidra til å møte de norske forpliktelsene til klimanøytralisering, sier Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.