Mattilsynet har analysert forurensende stoffer i 106 matvarer

mattilsynet

Mattilsynet har analysert prosessfremkalte stoffer, mykotoksiner og miljøgifter i 106 ulike produkter fra dagligvarehandelen i Norge. Resultatene viser at nivåene er lave, men i enkelte produkter ble det funnet høyere nivåer av akrylamid.

– Mattilsynet arbeider for at befolkningen ikke skal eksponeres for helseskadelige mengder av uønskede stoffer gjennom maten. Mat som omsettes skal være trygg, og forurensende stoffer er i mange tilfeller regulert med grenseverdier som må overholdes, både for råvarer og ferdige produkter, sier Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

I 2021 og 2022 analyserte Mattilsynet 106 ulike matvarer for innhold av akrylamid, dioksiner og dioksinlignende PCB, etylenoksid, erukasyre, mykotoksiner, PAH, PFAS, THC og tungmetaller.

Produktutvalget var basert på bestselgere fra flere produsenter på det norske markedet. Det ble analysert potetchips, knekkebrød, kjeks/cookies, kaffe, plantebasert snacks, frokostblanding, vegetabilske oljer, hampfrø, hampprodukter, egg, quinoa, chiafrø, sesamfrø og tørkede krydder.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

Resultatene viser av nivåene av de uønskede stoffene i de analyserte produktene er lave, bortsett fra høye nivåer av akrylamid i enkelte produkter.

Akrylamid dannes naturlig i matvarer under tilberedning og ved produksjonsprosesser over 120 ºC, ved baking, fritering, steking eller grilling. Stoffet dannes i stivelsesrike produkter som for eksempel potet- og kornbaserte matvarer. Akrylamid i mat kan øke risikoen for utvikling av kreft hos mennesker i alle aldersgrupper. Det er derfor ønskelig at akrylamidnivåene i mat er så lave som mulig.

Det er ingen grenseverdier for akrylamid, men det er satt referanseverdier i enkelte matvarekategorier. Hvis analyser viser at nivåene er over denne verdien, skal virksomheten vurdere og forbedre de reduserende tiltakene som de allerede har iverksatt.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

Det ble funnet innhold av akrylamid like over referanseverdi i enkelte produkter, blant annet kaffe og kjeks. En av de plantebaserte snacksene skiller seg ut med et høyt innhold, men per i dag er det ingen referanseverdi for plantebasert snacks.

– Selv om det per i dag ikke er grenseverdier for akrylamid i mat, er det krav at virksomhetene må gjennomføre tiltak som skal sikre lavere nivåer av akrylamid i sine produkter. Det er viktig at både virksomhetene og Mattilsynet fortsatt har oppmerksomhet rettet mot innhold av akrylamid i næringsmidler, sier Tesdal Håland

– Et kartleggingsprosjekt som dette viser kun et øyeblikksbilde. I Mattilsynets analyser fra 2015 var innholdet i noen av de samme produktene under referanseverdien. Vi er i dialog med virksomhetene for vurdering av funnene, sier Tesdal Håland.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Mattilsynet ber også Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en kartlegging av kunnskapen om innhold av forurensende stoffer i plantebasert produkter. I denne bestillingen ber Mattilsynet VKM også se på plantebasert snacks.

Generelle råd for å få i seg mindre akrylamid:

  • Spis variert og balansert
  • Reduser inntak av stekt og fritert mat
  • Stordrikkere av kaffe bør vurdere å redusere inntaket
  • Unngå hardsteking av maten og følg stekeanvisningen nøye

Mengden av akrylamid som dannes avhenger av flere faktorer, som for eksempel steketemperatur og innhold av sukker i råvaren. For poteter kan sukkerinnholdet avhenge av sort, dyrkingsforhold og lagring.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.