Kystrederiene setter sin lit til SV

Kystrederiene

Regjeringen viderefører kutt i ordninger for sjøfolk i RNB (Revidert nasjonalbudsjett) – tross lovnader i Hurdalsplattformen. 

Både Statsbudsjettet og RNB er premissgiverne for den maritime politikken. Linjen som regjeringen har lagt seg på, med kutt i alle ender, vil bidra til kraftig svekket konkurranseevne for norsk maritim næring.

– Kutt i disse ordningene gjør at man sparer seg til fant. Hvis vilkårene for norske sjøfolk blir enda dårligere, vil det ha store konsekvenser for rekruttering til maritime yrker og den grønne omstillingen av skipsfarten. Nå er det viktig at Stortinget tar tak i saken og sikrer norske sjøfolk og arbeidsplasser i distriktene, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

Les også:  Nord-Norgebanen - Et fylkesting med hua i handa

I fjor ble tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) svekket, på tross av at Regjeringen i Hurdalsplattformen lover å styrke ordningen. Revidert statsbudsjett er nå til behandling i finanskomiteen på Stortinget.

SV er nå i forhandlinger med regjeringen og Kystrederiene setter sitt håp i at Sosialistisk Venstreparti (SV) krever at man reverserer svekkingen av nettolønnsordningen, og tar grep for å faktisk styrke den, slik det er bred enighet om på Stortinget og i Regjeringen. Det er skip i NOR-generell, med norske lønns- og arbeidsvilkår som i størst grad sysselsetter norske sjøfolk og sikrer norsk maritim kompetanse.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

At ordningen styrkes for disse skipene er kritisk for å sikre norske sjøfolk, sysselsetting og aktivitet langs hele kysten, samt norsk konkurranseevne, oppsummerer Borge. Det er i det hele snakk om en styrking på 38 millioner for ordningen for skip i NOR-generell, mener Kystrederiene.

Allerede er nesten to av tre skip som seiler langs kysten vår med utenlandsk flagg og med utenlandske ansatte. Konsekvensene av ytterligere utflagging er tapte arbeidsplasser og skatte-inntekter, ifølge Kystrederiene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.