Nok et rekordår for staten som eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utbyttet til staten fra selskapene med statlig eierandel har aldri vært høyere enn 2022. Samtidig viser statens eierrapport at betydelig flere av selskapene rapporterer på sine klimagassutslipp.

– I tråd med forventningene vi satte i eierskapsmeldingen, viser årets eierrapport sterk fremgang på selskapenes klimarapportering og nå rapporterer rekordmange av selskapene på sine direkte og indirekte utslipp. Hele 87 prosent av selskapene har rapportert. Det er en økning fra 59 prosent i fjor, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også:  1,2 millioner nordmenn svindlet på nett

Statens forventninger til klima ble tydeliggjort i eierskapsmeldingen, Meld. St. 6 (2022–2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper, som ble fremlagt høsten 2022. Med meldingen stiller staten flere og tydeligere forventninger til blant annet natur, risikostyring, åpenhet og rapportering, lønns- og arbeidsvilkår. Statens eierrapport 2022 beskriver også i hvilken grad selskapene selv mener de oppfyller disse forventingene.

Les også:  4 av 5 er bekymret for privatøkonomien i høst

– Det er mange av selskapene som enten har satt eller er i ferd med å sette klimamål. Dette er et viktig steg i riktig retning, men utslippene må også ned. Da er det bra at de samlede utslippene går ned med nær 4 prosent fra 2021 samtidig som det i 2022 er 18 flere selskaper som rapporterer. Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for den langsiktige verdiskapingen i selskapene, sier Vestre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.