Må bane vei for store oppgraderinger i Nordland

nfk

Forsvarskommisjonens rapport om Forsvarets og NATOs behov for opptrapping må bane vei for store oppgraderinger av både vegnett og jernbane i nord, konkluderer fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide. Hun peker umiddelbart på både Sørfoldtunnelene, Ofotbanen og Nordlandsbanen.

Med krigen i Ukraina som bakteppe har Forsvarskommisjonen konkludert med at tilstedeværelse for NATO og det norske Forsvaret i nordområdene er langt viktigere enn på svært mange år. Med den tilstedeværelsen må det komme solide investeringer i nord, krever fylkesrådslederen.

– Vi kan ikke ha så sårbar infrastruktur som vi har i Nord-Norge i dag dersom Forsvaret og NATO-samarbeidet skal ha forhold å fungere under. Vi ser at alle verdens nasjoner som har strategisk viktige landområder jobber hardt for å beskytte disse, blant annet ved å bygge ut tilstrekkelig med veger, havner, flyplasser og jernbane. I Nord-Norge har vi en rekke samferdselsprosjekter som det haster med å få bygd ut, både for NATOs forsvarsevne og for det sivile samfunnets behov, sier Eide. 

Les også:  16,5 kilometer ny asfalt i Salten

I rapporten fra forsvarskommisjonen forberedes det for en opptrappingsplan for NATO i Norge. Spesielt Nord-Norge har en viktig rolle. Når Finland, og kanskje også Sverige kommer inn i NATO, åpner det for helt nye muligheter, ifølge Eide.  

– Nye muligheter som må utnyttes maksimalt. Vi har en eneste toglinje som går over grensa i nord. Den går til Sverige fra Narvik, og er helt avgjørende for nesten alle leveranser av mat til Nord-Norge. Den trenger dobbeltspor for å kunne øke frekvensen og tiden det tar å frakte forsyninger. I en enda mer truende krigssituasjon vil Ofotbanen bli svært viktig også for forsyninger til Forsvaret i hele den nordlige delen av Norden, understreker Eide.

Gjennom de 12 Sørfoldtunnelene som ligger innenfor en strekning på 50 kilometer på E6 i Nordland må alle leveranser og transport som går på veg fra sør til nord i Norge gjøres. Med opptrapping av NATOs tilstedeværelse må disse tunnelene hasteprioriteres av fagmiljøene innenfor veg og transport i Norge, krever Eide.  

Les også:  Glimt: Går mot løsning for tomt til ny storstue

– Tunnelene blir kalt «gruvesjakter» og er i dag av en slik standard at ingen på det sentrale Østlandet ville ha godtatt det på kommunal vei en gang. På en europavei er det uhørt at to store biler ikke en gang kan passere hverandre, at det er risiko for steiner i panseret og at sikkerhetskravene er svært langt fra å være oppfylt. Ved stenging finnes det ingen omkjøringsmuligheter, og i en situasjon der forsvarsmateriell må fraktes raskt gjennom landet, svekker Sørfoldtunnelene både Norges og NATOs forsvarsevne betydelig, sier Eide. 

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

Forsvarskommisjonen konkluderer med at “For NATO vil evne til raskt å kunne forsterke Norge være svært viktig for å avskrekke, samt redusere risikoen for at en motstander kan sette seg fast på NATO-territorium. For å bidra til dette må Norge ha tilgang til infrastruktur som havner, flyplasser, jernbane, kunne støtte allierte med forflytning og understøttelse, men ikke minst også kunne delta aktivt med norske kapasiteter sammen med våre allierte.” 

– Forsvarskommisjonen tydelighet rundt infrastruktur gjør at utbedring av Sørfoldtunnelene, Ofotbanen og Nordlandsbanen er viktigere enn noen gang. Den gir så tydelige signal som det er mulig å gi fra noen av samfunnets aller viktigste rådgivere. Jeg forventer at disse blir hørt på og fulgt opp med budsjettmidler på plass så snart som mulig, sier fylkesrådslederen.    

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.