Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Nærings- og fiskeridepartementet

Ordningen skal dekke deler av kostnadene for bedrifter som har dekket innreisekarantene for utenlandske arbeidstakere. Loven ble godkjent i statsråd fredag.

– Vi vet at mange bedrifter har hatt store ekstra kostnader knyttet til reglene om innreisekarantene. Ordningen skal bidra til å hjelpe bedriftene til å komme seg gjennom krisen, og bidra til at bedrifter kan opprettholde produksjonen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen dekker et sjablongmessig beløp på 800-1000 kr per arbeidstaker foretaket har per dag i innreisekarantene. Ordningen gjelder ikke de som bruker karantenehotell, kun når arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted. Ordningen er sektornøytral, og alle næringer som oppfyller vilkårene vil kunne søke.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Forslag til Prop. L ble behandlet fredag, og skal behandles i Stortinget i uke 51. Loven beskriver vilkårene for ordningen, mens detaljer ved ordningen, blant annet eksakt beløp, fastsettes i forskrift. Lovforslaget har vært ute på åpen høring, og det er mottatt flere gode innspill. Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Det vil være mulig å søke om tilskudd for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Tidspunkt for å sende inn søknad er ikke fastsatt, men vil av kapasitetsmessige grunner være i etterkant av tidspunktet for første runde av kompensasjonsordningen for næringslivet.

Loven ble sendt på offentlig høring med frist mandag 7. desember. Den overordnede tilbakemeldingen var at det er svært positivt at en slik ordning opprettes. De øvrige tilbakemeldingene er vurdert, og endringer innarbeidet i loven. Innspill knyttet til de nærmere detaljene i ordningen vil behandles i forskrift.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Jeg er glad for den positive responsen på at ordningen opprettes. Det tyder på at ordningen treffer godt, sier Iselin Nybø.

I Nord-Norge er det ventet over 3000 utenlandske gjestearbeidere til årets vinterfiske. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har gjennomført møter med lokale myndigheter og fiskerinæringen for å diskutere utfordringer knyttet til koronapandemien og vinterfisket i nord, og for å sørge for at vinterfisket blir gjennomført som normalt tross pandemien.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Mange mennesker skal i innreisekarantene i løpet av vintermånedene, og spesielt i januar og februar. Det er viktig at karantene gjennomføres på en god og smittevernfaglig forsvarlig måte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er viktig at lokale, regionale og sentrale myndigheter har god dialog og samarbeid med næringsaktørene. Tilskuddsordningen bidrar til å lette den økonomiske byrden til de arbeidsgivere som gjennomfører karanteneoppholdet i egen regi. Dette bidrar til økt fleksibilitet for næringsaktørene i forbindelse med det forestående vinterfisket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.