Ledere er ikke rustet for digital omstilling

email

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

For fjerde år på rad gir Siemens Norge ut rapporten «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2019». Årets rapport indikerer at temperaturen stiger. Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling. Hele 74 prosent mener at digitalisering vil være svært viktig for deres konkurransekraft de neste fem årene. Det er åtte prosentpoeng mer enn i 2016.

– Det er positivt at næringslivet erkjenner hvor viktig digitalisering er for å ivareta og øke konkurransekraft. Digitalisering er nemlig en forutsetning å lykkes i en stadig skarpere nasjonal og internasjonal konkurranse, sier Nils Klippenberg, direktør Smart Infrastructure i Siemens.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Selv om 74 prosent mener digitalisering er svært viktig, mener kun 55 prosent at det er svært viktig å gjøre noe allerede i dag.

– Dette indikerer at norsk næringsliv har nokså senkede skuldre. Funnet indikerer en avstand mellom hvordan næringslivet oppfatter digitalisering og næringslivets faktiske evne til å omstille seg på en tilstrekkelig rask og god måte, sier Klippenberg.

Flere av respondentene opplyser at de ikke opplever økt konkurranse fra eksisterende konkurrenter eller en økning i nye konkurrenter som følge av digitalisering. Kun 24 prosent svarer at konkurrentene i egen bransje har styrket sin konkurransekraft i svært stor grad som følge av digitalisering, og kun 13 prosent opplever svært stor økning av konkurrenter som følge av digitalisering.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Disse oppfatningene fører nok til at norsk næringsliv har lavere skuldre enn de burde. Det vitner om en falsk trygghet i næringslivet, sier Klippenberg.

Et av undersøkelsens hovedfunn er at det er mangelen på digital kompetanse innad i den enkelte virksomhet som bremser digitaliseringen, ikke økonomi.

– Nøkkelen til å lykkes med digitalisering ligger ikke teknologien som brukes, men i menneskene som bruker den, sier Klippenberg.

Rapporten slår fast at et digitalt kompetanseløft på alle nivå i en organisasjon er viktig for å lykkes med digitalisering. Spesielt viktig er evnen til å lede digitale omstillingsprosesser. Samtidig viser undersøkelsen at mange mellom- og toppledere ikke har ledelseskapasitet på dette området. Det mener Klippenberg at er problematisk.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– At mellom- og toppledere selv mener de mangler digital kunnskap og kompetanse er uheldig. Digital omstilling vil kreve mer av lederrollen. Dagens ledere må bygge sin egen kompetanse. De trenger kunnskap og innsikt i digitale trender og utvikling for å forstå mulighetene digitalisering fører med seg og hva som skal til for å lykkes. Skal vi tolke resultatene fra undersøkelsen, tyder det på at norske mellom- og toppledere ikke er helt klare, sier Klippenberg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.