Nye krav til åpenhet om lederlønn

Nærings- og fiskeridepartementet

Fra 1. januar 2021 får børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om lederlønninger og godtgjørelser.

– Åpenhet om selskapers lederlønnspolitikk er viktig for aksjonærenes reelle innflytelse over lønnspolitikken og lønnsnivået i selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart.

Stortinget vedtok i desember 2019 nye regler om lønnspolitikken i alle børsnoterte allmennaksjeselskaper (ASA). Forslaget utvidet de gjeldende reglene om retningslinjer for lønnspolitikken for børsnoterte allmennaksjeselskaper, mens reglene for unoterte allmennaksjeselskaper ble opphevet.

Les også:  Ulovlig ATV-bruk under jakt skal stoppes

I tillegg ble det vedtatt at selskapene årlig skal utarbeide og publisere en lønnsrapport. Lovendringene er basert på et EU-direktiv, med hensikt å øke langsiktig eierskap i aksjemarkedet.

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en forskrift som skal utfylle lovreglene i allmennaksjeloven. Lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Dermed må de nye retningslinjene legges frem for ordinær generalforsamling våren 2021. I forskriften er det imidlertid lagt opp til overgangsregler, slik at selskapene skal ha mulighet til å holde ekstraordinær generalforsamling innen 1. oktober, dersom aksjonærene stemmer ned det første forslaget. Selskapene har også mulighet til å be sine aksjonærer ta høyde for at retningslinjene er utarbeidet under tidspress ved avstemningen på ordinær generalforsamling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.