Fire vil drifte og vedlikeholde riksvegene i Ofoten

Statens vegvesen

Fire entreprenører ønsker å holde riksvegene i Ofoten trygge og framkommelige fram til 2028. Statens vegvesen stiller krav til miljø og klimautslipp.

Kontrakten med Statens vegvesen omfatter 314 kilometer veg, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveger. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua. Vegene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Les også:  5, 6 millioner til Vegaøyan verdensarvområde

Riksvegene i Ofoten er godt trafikkerte veger i nordnorsk målestokk, med en høy andel tungtrafikk.

– Kontrakten byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Det er korte avstander mellom høyfjell og lavland, og høyfjellsproblematikk på værutsatte strekninger som E10 mot Riksgrensen. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier byggeleder Renate Dahlmo i Statens vegvesen.

Entreprenøren som inngår Ofoten-kontrakten har ansvar for brøyting, sommerdrift og løpende vedlikehold av vegene.

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

Statens vegvesen skal nå gjennomføre grundig kontrollregning og kvalitetssikring av tilbudene.

I løpet av noen uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren som får ansvaret for riksvegene i Ofoten må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Les også:  Grøftrensk skadet kulturminne i Sortland

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen. Statens vegvesen oppfordrer til re-foliering av skilt, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Kontrakten er femårig, med oppstart 1. september 2023. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.