– Viktig og gledelig avgiftskutt

grønnsaker

– Det er viktig og gledelig at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for ytterligere avgiftsreduksjoner i revidert nasjonalbudsjett 2021. Dette bidrar til å redusere avgiftsulempen norske mat- og drikkeprodusenter har overfor svenske konkurrenter, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke om avgiftskuttet på alkoholfri drikke som FrP og regjeringspartiene ble enige om.

– Sverige har ingen avgift på alkoholfrie drikkevarer. På de ti siste årene før grensene stengte, ble den relative andelen av brus i nordmenns grensehandel nesten fordoblet. Også saft og andre alkoholfrie drikkevarer har vært omfattet av avgiften. Derfor er det viktig at denne nå blir borte, sier Brubakk.

Les også:  Borgelig flertall i Fylkestinget i Nordland - Nytt parti valgt inn

– Grensehandelen er samtidig drevet av vesentlig høyere avgifter i Norge enn i Sverige på alkohol, snus og tobakk. For mange norske forbrukere er den store avgiftsforskjellen årsaken til at de handler i Sverige. Vi vil derfor ikke få redusert grensehandelen med mindre vi også bringer disse avgiftene ned mot et svensk nivå, sier Brubakk. Han understreker NHO Mat og Drikke igjen etterlyser en egen sak til Stortinget, der sammenhengen mellom avgiftsnivå og grensehandel beskrives, og det legges en plan for å redusere avgiftene.

Les også:  Parmaskinken har akkurat blitt sunnere og bedre

Brubakk legger til at vi nå alle ønsker åpne grenser til Sverige: -Det er bra for alle, men skal vi sikre og bevare viktige arbeidsplasser, verdiskaping og provenyinnteker i Norge, må bedriftene ha like konkurransevilkår.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.