Stor skredfare og søkk vått i Nordland

lofoten

Mildværet herjer med Nordland i dag. Det er stor snøskredfare i fjellet og varsles kraftig vind og mye nedbør.

Uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest treffer Nordland i løpet av mandag. På det meste er det ventet 100 mm regn, og ifølge Meteorologisk institutt i Tromsø er det svært uvanlig med så mye nedbør på så kort tid. Forsikringsselskapet Frende, som blant andre er eid av Helgeland sparebank, er forberedt på skader.

– Med så mye regn på kort tid, og oransje og gule farevarsler i Nordland, er vi i beredskap hos oss, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende. Hun sier nordlendingene er vant til litt vær, men at det er flere enkle grep du kan gjøre for å hindre skade.

– Du kan sørge for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør du få tingene dine opp fra gulvet, sier hun. Rekker du det, kan du se over stikkrenner, nedløp og drensrør og sjekke at vann får fritt leide vekk til kummer og rister.

Les også:  1 av 4 har ikke råd til oppgraderinger hjemme

– Veigrøfter og stikkrenner går ofte helt eller delvis tette på grunn av snø, kvister og annen tilgroing, og fordi rister foran inntak ikke blir rensket opp, sier Slettemoen. Her har lokal beredskapsmyndighet, og hver enkelt forsikringstaker et ansvar for å begrense skade.

Alt som er forsikret mot brannskader også forsikret mot naturskader, gjennom Norsk Naturskadepool. 

– Tette avløp og utette tak blir fort en svært kostbar erfaring for deg som eier hus, sier Slettemoen. Standard husforsikring dekker sjelden skader som skyldes at vann har trengt inn i boligen fra tak og utvendige nedløp. Det kan bety at du som huseier må betale hele skaden selv.

Les også:  LESERINNLEGG: Døgnåpent PCI-senter må på plass!

Flere båthavner fikk store værskader på anlegg vinteren som var, og har mange har innført krav om fortøyning med dempere på tau.

– Ofte må det doble fortøyninger til, om båten skal ligge trygt, sier Slettemoen. Er det meldt sterk vind anbefales det ofte å sikre båtene med ekstra spring, men selv ikke det er godt nok, om tauverket er morkent. 

– Er det lenge siden du byttet tauverk kan det være en tanke. Og sørg også for å få øst båten for vann når det verste regnet har gitt seg, sier hun.

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

På varsom.no ligger farevarsler fra NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Det er rødt farevarsel med stor snøskredfare for Helgeland i dag. Over mildværsgrensen ventes det kraftig vind og stor transport av snø. 

– Ifølge farevarselet er det ventet at naturlig utløste skred kan bli store og skredutsatte veier og bebyggelse vil være utsatt, sier Slettemoen. Med været som er meldt blir det lite trivelig å ferdes i fjellet og det kan være utfordrende å navigere seg rundt og utfordrende å vite hvor du er i forhold til skredterreng og utløpsområder.

For Salten og Saltfjellet forventes det gult farenivå på nedbør.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.