Mattilsynet: Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

sau

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2017, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter.

I 2017 ble det tatt i alt 4001 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I ca. 1,4 prosent av prøvene ble det funnet rester av veksthormoner og forhøyede nivåer av forurensende stoffer. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av prøvene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.

Det ble påvist steroider i åtte storfeprøver, ti saueprøver, og en hesteprøve. Produksjonsdyr skiller ut disse stoffene naturlig, avhengig av kjønn og drektighetsstatus til dyret, og funnene var innenfor det som beskrives som naturlig.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Legemiddelet benzylpenicillin ble påvist over grenseverdien i en storfemelkeprøve. Vi fant også tungmetallet kadmium over grenseverdien i leverprøver fra fire sauer. I tillegg ble det funnet høyt kadmiuminnhold i lever fra sju reinsdyr, 20 elg, og en prøve fra viltlevende reinsdyr. Videre ble det påvist høyt innhold av bly i en leverprøve fra oppdrettsreinsdyr. Kadmiuminnhold i innmat skyldes forurensning i miljøet, og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr, opplyser Mattilsynet.

Les også:  Den nye trendgrønnsaken: Brokkolini

Vurdering av kadmium ved konsum av innmat
Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet utført en risikovurdering av kadmium med de målte nivåene i innmat. Basert på denne vurderingen fraråder Mattilsynet barn under 10 år å spise lever som middagsmat, mens ungdom og voksne bør begrense inntaket av lever fra vilt og sau. Advarselen gjelder ikke leverpostei.

– Det er i fremmedstoffprogrammet for 2017 ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.