Nytt geologisk kart knytter sammen Arktis

ngu

Et nytt geologisk kart over Arktis kan bidra til å avklare hvor de nasjonale grensene skal trekkes i Polhavet. Kartet ble nylig presentert på et norsk-russisk arbeidsmøte i Trondheim.

– Gjennom et stort internasjonalt kartleggingssamarbeid i Arktis, har vi nå oppnådd en felles forståelse for geologien i området, forteller direktør Oleg Petrov ved den russiske geologiske undersøkelsen VSEGEI.

Isbrytere og ubåter
Det nye kartet er et tektonisk kart, som viser den strukturelle oppbyggingen av jordskorpen, og hvordan den er dannet og deformert gjennom historien. Tidligere har samarbeidet resultert i et rent geologisk kart over berggrunnen, to geofysiske kart, og en oversikt over mineralressursene i Arktis.

Utgaven, som nå er lagt fram, er godkjent av den internasjonale kartkommisjonen (CCGM), og det er bare formaliteter som gjenstår før kart og data blir publisert og gjort tilgjengelig for alle interesserte.

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

– Vi har arbeidet mye og lenge med dette siste kartet. Det har vært et vanskelig arbeid. Vi har tatt en mengde prøver, som er undersøkt og analysert. Samtidig har vi lagt ned mye arbeid i logistikken, vi har for eksempel brukt både ubåter og isbrytere i kartleggingen, forteller Oleg Petrov, som selv presenterte resultatene av arbeidet under arbeidsmøtet i Trondheim.

Kontinentalsokkelen
Han gir samtidig ros til tidligere direktør Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), som han påpeker har vært en aktiv pådriver gjennom mange år i arbeidet med å utvikle det internasjonale kartsamarbeidet.

– Nå blir informasjonen spredt rundt, og får blant annet betydning for undervisning og utdanning. Alle land kan nå bruke dette felles datagrunnlaget til egne prosjekter, sier VSEGEI-direktøren.

Det nye kartet blir ett av bidragene for å avgjøre hvor de nasjonale grensene skal trekkes i Polhavet. FNs Havrettskommisjon påpeker nemlig at kyststater har rettigheter over sin kontinentalsokkel, selv om den strekker seg mer enn 200 nautiske mil fra kysten. I Arktis kan det nye kartet brukes til å avklare disse yttergrensene.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

Viktig russisk initiativ
Det russiske Ministeriet for naturressurser og Direktoratet for mineralressurser tok initiativet til det internasjonale samarbeidet allerede i 2003. NGUs Morten Smelror er svært fornøyd med at kart, data og modeller fra Arktis nå er på plass.

– Det nye kartet med data og publikasjoner har kommet i stand etter en lang og krevende prosess. Resultatet av samarbeidet har stor betydning for den vitenskapelige tilnærmingen til nordområdene og for en felles geologisk forståelse av Arktis, sier Morten Smelror, som understreker hvor viktig de russiske initiativene til denne kartleggingen har vært.

Les også:  11 000 anmeldt for ruskjøring: - Nordmenns store skrekk

Samarbeidet fortsetter
Arbeidet med det tektoniske kartet har vært ledet fra Russland og er et resultat av et samarbeid mellom de geologiske undersøkelsene, ulike etater og flere forskningsinstitusjoner i USA, Canada, Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland, Norge og Russland.

Fra NGU har forskerne Laurent Gernigon og Morten Smelror deltatt i arbeidet med kartet. De andre norske aktørene har vært seniorgeolog Harald Brekke i Oljedirektoratet, og forskerne Carmen Gaina og Jan Inge Faleide fra Universitetet i Oslo.

Nå skal samarbeidet i Arktis videreføres. Det norsk-russiske arbeidsmøtet i Trondheim nylig, hvor også Oljedirektoratet var representert, var starten på en oppfølging og oppgradering av atlaset Geological History of the Barents Sea fra 2009, som omhandler Barentshavet og Karahavet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.