– Ny regjering må legge til rette for norsk verdiskaping

virke

Sparegrisen i norske hjem er full, men det er ikke gitt at pengene går tilbake til norsk verdiskaping. Det kan den nye regjeringen gjøre noe med. Handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon vil ha en skatte- og avgiftsgjennomgang som sikrer norsk konkurransekraft og stimulerer til grønn omstilling.

Norske husholdninger har aldri brukt mer penger på varer enn vi gjorde i 2020. Samtidig har vi heller aldri hatt mer penger på bok enn vi har nå i 2021. Årsaken er «tvangssparing» under koronapandemien.

– Varehandelen vokste enormt under pandemien. Og særlig handel på nett. Her tror vi ikke det er noen vei tilbake. Netthandel av både varer og tjenester fortsetter å vokse, og konkurransen for norske virksomheter skjerpes. De utenlandske konkurrentene er bare et tastetrykk unna. Da er det viktig at de norske bedriftene har like vilkår som de utenlandske nettbutikkene og de globale, digitale markedsplassene. Det haster med en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet og hvordan vi fremmer miljøkrav i alle kanaler, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Han trekker frem flere eksempler på hvordan utenlandske aktører som selger til norske forbrukere får en tyvstart på norske nettbutikker.

– Norske virksomheter opplever ulike vilkår sammenlignet med de utenlandske nettbutikkene og digitale markedsplassene på flere områder, blant annet toll på tekstilvarer, momsunndragelse, selskapsskatt og miljøkrav til produktene som selges til norske forbrukere. Til sammen gir dette utenlandske nettaktører og plattformselskaper en urettmessig konkurransefordel sammenlignet med norske aktører. Det skader virksomheter, arbeidsplasser og hele samfunnet, sier han.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Syv av ti arbeidsplasser i privat sektor er i handels- og tjenestenæringen, og over halvparten av bruttonasjonalproduktet skapes av virksomheter i disse bransjene.

– Hvor og hvordan norske forbrukere nå bruker pengene sine er avgjørende for arbeidsplasser over hele landet. Dersom den nye regjeringen er like opptatt av å skape verdier i Norge som det vi er, må rammevilkårene tilpasses deretter, sier Horneland Kristensen.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Skatte- og avgiftssystemet er overmodent for en oppdatering. En undersøkelse blant Virkes medlemmer viser at en av tre virksomheter opplever at skatter og avgifter er en barriere for deres grønne omstilling eller innovasjonsevne.

– Dette er ikke tiden for å diskutere høyere skatter- og avgifter, men en smartere innretning. Skatte- og avgiftspolitikken burde stimulere til innovasjon og grønn omstilling, men i dag er den for ofte til hinder for nettopp dette. Et eksempel er merverdiavgift på reparasjonstjenester. Dette er saker vi vil jobbe tett med en ny regjering om i årene som kommer, sier han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.