lastebiler vekter

NLF krever at myndighetene sikrer like konkurransevilkår

Sterkere sanksjoner mot transportkjøpere som bryter sine plikter, snarlig innførsel av forhåndsbetalt bombrikke, tilbakeholdsrett av kjøretøy ved ubetalte bøter og innførsel av lik arbeidsgiveravgift: Dette er noen av kravene som fremmes av... Les mer »
skip båt

LESERINNLEGG: Norske sjøfolk må tilbake på norske skip

Tiårene etter andre verdskrigen var en stor opptur for norsk skipsfart. Norske sjøfolk var på alle hav og i alle havner. Slik er det ikke lengre. Norsk skipsfart trenger i følge næringen... Les mer »
segway

El-sparkesykkel: Det nye og byvennlige transportmiddelet

Uansett om du shopper, pendler eller bare ’cruiser’, er el-sparkesykkel en sikker hit. Tar ikke mye plass, enkel å navigere, toppfart på 20 km/t og sammenleggbar, så du kan ta den med... Les mer »
geir isaksen

NSB-konsernet: Gode økonomiske resultater for buss og persontog

Tog og bussvirksomheten i NSB-konsernet viser god drift og leverer gode økonomiske resultater. Innen godstransport med tog, er situasjonen fremdeles svært krevende. NSB-konsernet har fire forretningsområder: Buss (Nettbuss), persontog (NSB Persontog), godstog... Les mer »
fisk sjark lofoten

– Viktig avklaring om lasterom for fiskerne

Organisasjonen Fiskebåt er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har avklart at det er lasteromsvolum som kan benyttes til føring av fangst, og som skal medregnes når kystfartøys lasteromsvolum på 500 kubikk... Les mer »
busser

Bodø kommune vil vite reisevanene dine

I disse dager sendes det ut en spørreundersøkelse fra Bodø kommune. For å kunne delta på spørreundersøkelsen må du bo i Bodø og være over 18 år. Bodø kommunes klima- og energiplan... Les mer »
widerøe

Økt flytrafikk i april

Trafikktallene for april viser en betydelig vekst i passasjertallene på Avinors lufthavner. Totalt reiste 4 482 032 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i april måned. Dette er en økning i... Les mer »
harstad

Rambøll utreder mulig ny havn i Harstad

På oppdrag for Harstad Havn KF og Harstad kommune skal Rambøll se på muligheten for et nytt industri- og havneområde på Rødskjær ved Harstad i Troms. Rambøll skal utføre en mulighetsstudie og... Les mer »
tromsø

Maritimt Forum Nord i Tromsø med fokus på store endringer

Maritimt Forum Nord (MFN) sine medlemmer har deler av sine virksomheter i arktiske områder. Medlemsbedriftene driver innen flere felt knyttet til arktiske operasjoner som kunnskaps- og teknologiutvikling, skipsdesign og utstyr, samt drift... Les mer »
samferdselsmininster

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.... Les mer »