Klart for Herøysundbrua

nfk

Entreprenøren Peab Anlegg rigger seg til før jul og starter byggingen over nyttår. Den nye brua over Herøysundet skal stå ferdig høsten 2024.

Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Peab Anlegg om bygging av ny bru over Herøysundet på fylkesveg 828 i Herøy kommune. Kontraktssummen er på 92,9 millioner kroner ekskl. mva.

– Nå gleder vi oss til å komme skikkelig i gang med et byggverk for fremtida. Den nye brua skal stå ferdig høsten 2024, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.

Les også:  LESERINNLEGG: Andøy kommune en fiskerikommune

Brua er prosjektert av konsulentfirmaet Degree of Freedom AS og er et 3D-modellert prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble oppdaget større skader enn først antatt i arbeid med rehabilitering av dagens bru. Nå skal ny bru sørge for trygg og varig vegforbindelse mellom hovedøyene Sør- og Nord-Herøy. Den blir viktig for næringstrafikken og gir tryggere forhold for myke trafikanter. 

Den nye Herøysundbrua får to kjørefelt og fortau. Den blir 138 meter lang, og bygges i stål og betong. Seilingshøyden blir 9 meter, mot 12 meter i dag. Brua blir liggende like ved siden av den eksisterende, i sørøst.  

Les også:  Ønsker tips om Nordlands mest universelle nyvinninger

Når den nye brua er tatt i bruk, skal den gamle rives.

Det er allerede revet seks bygninger for å gi plass til ny bru. I tillegg skal Telenor-bygget rives.  Entreprenør for disse arbeidene er Norsk Saneringsservice AS. 

Peab Anlegg rigger seg til i november/desember, og legger opp til at anleggsaktiviteten er i gang for fullt på nyåret.

Nærmere byggestart vil Nordland fylkeskommune og entreprenøren komme med nærmere informasjon om arbeidene.    

Les også:  Sykkelhjelm med Mips overlegen testvinner

– Vi ønsker at de som bor og ferdes i området skal være godt orientert om prosjektet og hvordan de kan bli berørt underveis. Trafikken vil stort sett gå som i dag, men vi kommer ikke utenom at et så stort byggeprosjekt vil merkes på ulike måter. Vi håper på god dialog og at folk ser fram til ei ny og flott bru, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.