LESERINNLEGG: På tide å lytte til Norges viktigste industri!

frp

En global nedstengning som følge av pandemien har gjort at etterspørselen etter olje har stupt. Samtidig med oljepriskrig har dette gitt store utfordringer for olje- og gassproduksjonen i verden og i Norge. Det stiller store krav til oss politikere hvor vi bør lytte godt til næringens anbefalinger til gode grep.

Av Terje Halleland, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet.

Jeg frykter konsekvensene av en feilslått krisepakke fra regjeringen. Og den angår mer enn 225.000 arbeidstakere i Norges viktigste industri. Leverandørbedriftene får lite nytte av regjeringens skatteforslag, og det vil gi underinvestering i sektoren

Fremskrittspartiet ønsker å lytte til industrien slik at vi kan sikre arbeidsplasser, verdier og kompetanse. Vi trenger tiltakspakker som utløser prosjekter som gir jobber i leverandørindustrien langs hele kysten. Om vi ikke handler raskt vil mange bedrifter i petroleumsindustrien stå uten oppdrag allerede i 2021. Hvis Norge reduserer sin produksjon av olje vil andre land ta over produksjonen over natten, inkludert arbeidsplassene og inntektene våre. Konsekvensene vil være irreversible for nasjonen.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Industrien trenger nå samfunnets hjelp for å komme seg over kneika og sikre flest mulig arbeidsplasser. Det trengs nye investeringer og prosjekter som kan holde hjulene i gang og få opp aktiviteten. Dette kan Stortinget sikre gjennom å gjøre midlertidige endringer i skatteregimet for næringen. Oljearbeiderne og alle som jobber i leverandørindustrien og leverer varer og tjenester til Norges viktigste næring trenger nå at vi politikere står opp for dem. Vi må vise at vi verdsetter den innsatsen næringen har gjort i 50 år og som har gitt landet store inntekter. Dette vil bidra til å sikre videre vekst for det norske samfunnet fremover. 

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Norge som nasjon trenger petroleumsindustrien mer enn hva industrien trenger tilgang på norsk sokkel. Vi må lytte til eksperter og bransjen selv og sikre mulighetene for både nye investeringer og nytt areal. Derfor bør vi fortsette å satse på næringen slik at den skal kunne utvikle seg videre. Det vil bidra betydelig med sysselsetting, teknologiutvikling, bosettingsmønster og ikke minst inntekter til felleskapet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.