nfk

Sier nei til å åpne Nordland VI

Nordland fylkesting sier nei til forslaget om å gjenåpne Nordland VI for olje- og gassutvinning. – Fylkestinget knuser Høyres oljedrøm, sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne. Det vakte oppsikt da... Les mer »
nfk

Klar melding til offshorenæringen i Nordland

ConocoPhillips Skandinavia AS skal bore en avgrensningsbrønn på Slagugle-funnet i Norskehavet i løpet av siste kvartal i år. Persontransport og basedrift er lagt til Kristiansund. Fylkesråd for næring i Nordland, Bjørn Larsen... Les mer »
nfk

Nordland fylkeskommune støtter biogassløft i Nordland

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge får 199 250 kroner i tilskudd fra Nordland fylkeskommune til å kartlegge potensialet for et blå-grønt samarbeid om biogassproduksjon i fylket. Prosjektet «Synergieffekter for biogassløft i Nordland» skal bidra... Les mer »
nfk

– Gode gassnyheter for Nordland!

– Equinor sin avgjørelse om å videreutvikle Irpafeltet, er veldig gode nyheter for Nordland og våre kommuner med sterk tilknytting til petroleumsvirksomheten i Norskehavet, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen... Les mer »
gass

LESERINNLEGG: Slik vil FrP øke gasseksporten til Europa

Norsk naturgass er kritisk viktig for Europa i tiden vi står i. På kort tid har vi blitt kontinentets største og viktigste tilbyder. Det bør forplikte norske politikere til å tenke nytt... Les mer »
nofir

Nofir i Bodø skal frakte nordnorske nøter på biogass

Alt redskap som Nofir samler inn til gjenvinning i Nord-Norge skal i framtiden transporteres på grønt vis. Selskapet som leverer biogassen ønsker å skape verdier av næringas avfall. Det forteller selskapene i... Les mer »
terje halleland

LESERINNLEGG: FrP vil ta fornuften tilbake i klimapolitikken

FNs klimapanel slapp denne uken en ny delrapport om politiske tiltak for å unngå global oppvarming som overstiger 1.5 grader. Disse rapportene er dyster lesning, men i møtet med dem er det... Les mer »
Norsk olje og gass

Ny rapport: Europa vil trenge all norsk naturgass

Selv med drastiske reduksjoner i gassetterspørsel i Europa vil det fortsatt være behov for all norsk naturgass for å tilfredsstille etterspørselen i mange år fremover, viser ny rapport fra Rystad Energy. – Vi... Les mer »
McKinsey

Disse 10 næringene kan sikre Norges fremtid

Norges nye fremtidsnæringer kan gi over 200 000 nye arbeidsplasser. Økningen i verdiskaping kan i 2030 tilsvare om lag 70 prosent av bidraget fra olje og gass i dag. I rapporten «Norge... Les mer »
olje gass

Sokkelstreiken trappes opp

Det er fortsatt ikke enighet mellom Lederne og Norsk olje og gass. Som varslet om tidligere trappes derfor streiken kraftig opp fra midnatt natt til mandag 5. oktober. – Arbeidsgiversiden viser fortsatt... Les mer »