LESERINNLEGG: Løgner om Rune Fardal i VG

rune fardal

Jeg forsøkte nylig å få inn denne artikkelen som tilsvar på VG sin artikkel om «Martin». VG nektet meg tilsvarsrett, men nå kan du lese den her.

Av: Rune Fardal, menneskerettsforkjemper.

Etter å ha lest artikkelen om «Martin» opplever jeg at hans påstander er en sammenhengende løgn. La meg gå gjennom en del av dem etter tur: 

1. «Martin» trodde jeg skulle hjelpe han hjem fra institusjon. Det er åpenbart ikke sant. På den tiden var jeg ikke inne i ulike saker med noen bistand i møte med barnevernet. Jeg ble tilkalt av folk rundt «Martin» som selv hadde mast på disse, om et intervju for å få sin historie ut. Det er først de senere år at jeg har bistått foreldre i saker konkret. Da går jeg gjennom dokumentene og ikke lager intervjuer. 

2. «Martin» påstår jeg skal løse barnevern saken hans og få han hjem til fosterforeldrene. Dette er ikke sant. Som nevnt drev jeg ikke med det den gang. De sakene jeg de senere år har bidratt med, har jeg ikke laget intervjuer av. Da er alt anonymisert. Videre løser man ikke barnevernsak bare gjennom et intervju. 

Les også:  Knuser nabolandene: Norge best i Norden på miljø

3. «Martin» påstår han var ruset. Det medfører åpenbart ikke riktighet. De personer rundt han som var til stede, har tatt kontakt med meg og vært sjokkert over hans påstander i dag. De holdt han skjult da han var på rømmen, de vasket hans klær og gav han mat. Alle disse beskriver at han ikke var ruset. De beskriver han ikke snakker sant. 

4. «Martin» påstår han ble brukt for å fremme et «hat»-budskap om barnevernet. Jeg hater ikke barnevernet. I de senere års bistand til foreldre ser jeg noen ganger et behov for barnevern, men jeg aksepterer ikke lovbrudd. Jeg setter fokus på manglende faglige begrunnelser som får katastrofale følger for mange familier. Jeg fokuserer på menneskerettsbrudd. Svært mange ansatte gjør en god jobb. Der det oppstår konflikt bygger det utelukkende på grunn av ukulturer ved de enkelte barnevernskontor. Det har også Statsforvalteres gransking gitt meg rett i. Derfor måtte for eksempel alle ansatte ved Kautokeino barnevern gå, som følge av de lovbrudd de drev med. 

5. Påstanden om at filmen skulle brukes i Fylkesnemnden er ikke sann. Jeg har aldri bidratt med filmer som skal vises i noen fylkesnemnd. Han viste meget godt at dette skulle legges på Familiekanalen. Han spurte til og med når den ble lagt ut! Det viste også medhjelperne rundt han. Ingen av de støtter «Martins» fremstilling. Man vinner ikke en sak i Fylkesnemnd ved å gi et intervju. Han viste meget godt at filmen skulle på Familiekanalen og han har aldri henvendt seg til meg disse 4 årene fra den gang om at han ønsket videoen bort. 

Les også:  13 millioner til inkludering i kulturliv

6. Jeg har aldri gitt inntrykk av at han skulle utlevere seg selv, vise sårbarhet for å øke sjansen i Fylkesnemnd. Filmen var jo aldri tiltenkt noen Fylkesnemnd, kun til bruk i Familiekanalen. Også her er påstandene usanne. 

7. Jeg reagerer også på fostermorens påstander. Dersom de reagerte så sterkt i 2018, hvorfor var det ingen voksne som tok kontakt og gav utrykk for sine bekymringer? Hvorfor kommer dette nå når VG driver en kampanje? Dette fremstår ikke troverdig. De som opplever at tidligere intervjuer ikke ønskes utlagt, har jeg etterkommet ønsket til. 

8. «Martin» påstår han sendte en meling til meg. Jeg har aldri mottatt noen slik melding. Heller ikke fra alle de som bidro til intervjuet, og det var mennesker som sto ham nær. Ikke noen av disse beskriver at han ville ha denne videoen tatt ned. 

Les også:  Internasjonal rom- og klimakonferanse i Norge

Da VG tok kontakt ble videoen fjernet. Jeg opplever VG bryter flere av vær varsom plakatens punkter. Det skal vises åpenhet om bakenforliggende forhold. VG forteller ikke at «Martin» soner en dom for bildrap når de intervjuer ham. Han har en rekke dommer for narkotika. Hans troverdighet er lav. At en anonym fremsetter negative personkarakteristikker er heller ikke i tråd med VVP. Videre påligges det VG å være kritisk i valget av kilder og kontrollere at opplysningene er korrekte.

De påstander «Martin» fremsetter er åpenbart ikke sanne, noe en rekke vitner bekrefter. Martin har en rekke dommer for narkotikamisbruk. VG vurderer ikke om narkotikaens påvirkning gjennom år, har påvirket «Martins» evne til både hukommelse, behov for oppmerksomhet, emosjonelle apparat, evne til å skille sannhet fra fantasi osv.

Det er grunn til å stille spørsmål ved om ikke VG utnytter «Martin» for å sverte meg. VG har et ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseetikk. Jeg vil oppfordre VG til å slette denne artikkelen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.