LESERINNLEGG: Driver Statens Vegvesen med faglige vurderinger eller politikk?

bil ratt speedometer

Faglige råd, faglige vurderinger, faglige prioriteringer. Dette skal vi politikere normalt lytte til når Statens vegvesen uttaler seg i ulike sammenhenger. Men er disse rådene alltid faglig begrunnet?

Av: Frank Sve, 1. nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen Stortingsrepresentant for FrP.

Nylig er det avdekket svært alvorlige faglige feilvurderinger og mangel på struktur og rutiner under granskning av Tretten bru-kollapsen.

Faglige råd om styrket dimensjonering var lagt til side og faglige klare bekreftelser om at brua kun tålte sin egen vekt ble lagt i en skuff.

Tretten bru knakk sammen, og her kunne det skjedd ei stor og alvorlig ulykke der menneskeliv kunne gått tapt.

Alt for mange menneskeliv går tapt på norske veier kvart år. I 2022 økte tallene til 116 personer og hele 578 hardt skadde.

Det kan stilles spørsmålstegn rundt om tryggere, sikrere veier, og tall for hardt skadde og drepte i trafikken i stor nok grad vektlegges i de faglige vurderingene fra Veivesenet.

Statens vegvesen har lagt fram sine prioriteringer for neste Nasjonal Transportplan (NTP) som skal gjennomføres over de neste 12 år, begrunnet i såkalt «faglige vurderinger».  

For eksempel i Møre og Romsdal ønsker Veivesenet å bruke hele 26 milliarder på en fjordkryssing over Romsdalsfjorden ved Møreaksen, for bare 2292 biler i døgnet.

Les også:  11 millioner til forskning på overgrepsutsatte

Her har det aldri skjedd en ulykke, utover at noen sikkert har klamret fingrene i bildøren under ferjeovergangen.

Litt lenger sør i Ålesund ligger E39 Veibust- Blindheim- Moa. Strekningen har en livsfarlig enløpstunell, Blindheimstunellen, og 10 ganger så høy trafikk med ufattelige 22000 biler i døgnet og lange ferjekøer.

Dette er dødsvei nr. 1 i regionen, og her ønsker Statens veivesen med sine faglige råd å ta dette veiprosjektet helt ut av NTP dei neste 12 årene.

Prosjektet er langt billigere enn Møreaksen med 2292 biler i døgnet, men Statens Vegvesen foreslår likevel å prioritere prosjektet med desidert minst trafikk og ingen dødsfall.

Hva ligger bak slike vanvittige feilprioriteringer fra Statens Vegvesen, som ingen innbyggerne eller næringslivet forstår?

Det er i hvertfall ikke faglige vurderinger, men heller at noen har lagt prestisje i å bygge svære unødvendig prosjekt, framfor å faktisk bruke veipengene der behovet er størst. Resultatet blir færre trygge og sikre veier.

Dersom «faglige vurderinger» hadde blitt lagt til grunn, hvorfor er ikke dødsveiene, ulykkesveier, elendig veivedlikehold og utbedringer av farlige strekninger prioritert? Hvorfor velger Vegvesenet vanvittige sløseriprosjekt som Møreaksen, som bare har drøye 2000 kjøreturer i døgnet og ingen dødsfall?

Les også:  LESERINNLEGG: Kort vei fra dugnad til gule vester

I Møre og Romsdal vil ikke folket ha Møreaksen der meningsmåling etter meningsmåling bekrefter dette.

Likevel gir Statens veivesen blaffen i hvor dødsulykker skjer, og planlegger sine «faglige» vurderinger helt uten faglige forankringer og faglige begrunnelser.

Nå må veier som E39 Veibust – Blindheim- Moa, E16 Skaret til Hønefoss – E16 mellom Bergen og Voss prioriteres. Statens vegvesen må snart begynne å bruke pengene på det viktigste først.

Faglige vurderinger og prioriteringer må faktisk dokumentere at de er faglige, og ikke slik som nå der Statens vegvesen framstår som lobbyister for egne meninger og for egne prestisjeprosjekt.

Trafikkdrepte og hardt skadde må ned, da må «dødsveiene» og det mest ulykkesutsatte veiene prioriteres, framfor vanvittige sløseriprosjekt slik som Møreaksen.

Det er politisk populært i «det grønne skiftet» å bruke tre i bærende konstruksjoner, men prestisjeprosjektet Tretten Bru kunne fått dødelig utfall og vil koste store summer å bygge opp igjen. Vegvesenet skal ikke drive med politikk eller prioritere prestisjeprosjekter foran sikkerhet, men gi faglige råd.   

Les også:  Starter strekningsmåling av fart mellom Melbu og Stokmarknes

Dårlig veibane og manglende veivedlikehold tar liv, ca. 30% av dødsulykkene og alvorlige ulykker skjer på grunn av dette. Fylkesveiene står også for om lag 50% av ulykkene, således må det til et kraftig løft på disse områdene i neste NTP.

Penger må brukes fornuftig og Statens vegvesen må skjerpe seg kraftig.

Derfor ønsker jeg en åpen høring i Stortinget der fokuset på rutiner og driftssikkerhet i Statens vegvesen er tema, med bakgrunn i det alvorlige avsløringene rundt Tretten bru-kollapsen.

Med i samme debatten bør også nå Statens vegvesen sine såkalte faglige begrunnelser og vurderinger settes under lupen.

Menneskeliv går tapt i trafikken, mens Statens vegvesen sløser store mengder penger vekk på prosjekter som verken folket eller næringslivet vil ha, og som slett ikke er farlige eller ulykkesutsatte veier eller prosjekt.

Prioriter utbedring av dødsveiene, kutt Møreaksen, kutt prestisjeprosjekt og vis at faglige vurdering blir lagt reelt til grunn.

Faglige vurderinger må basere seg på nettopp fag, ikke prestisje eller hva som til enhver tid er populært i klimalobbyen. Dødsfallene i trafikken må ned.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.