Kraftig økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

nav bodø

Ved utgangen av september var det 6 703 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette tilsvarer 4,5 prosent av befolkningen (18-66 år). Antall AAP-mottakere i Nordland har økt for tredje år på rad og det siste året har økningen vært på hele 10,1 prosent. 

Blant kommunene i fylket har det vært økning de fleste steder, med størst økning i Indre Salten. I Vesterålen finner vi kommunene med både fylkets laveste andel og høyeste andel AAP-mottakere. Lavest i Lødingen kommune der 2,6 prosent av befolkningen har arbeidsavklaringspenger, mens Sortland kommune har høyest andel AAP-mottakere i befolkningen med 6,2 prosent.

– Nordland har høyt sykefravær, noe som bidrar til at flere får denne ytelsen. Samtidig har regelverksendring i folketrygdloven ført til at flere personer beholder ytelsen over en lengre periode, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

Les også:  Vil legge ned sykehuset i Lofoten: Alle melder seg ut av Vestvågøy Arbeiderparti

Den vanligste medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne blant personer som mottar arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser. Ved utgangen av september 2023 hadde 40 prosent en psykisk lidelse. Etter psykiske lidelser kommer muskel- og skjelettlidelser som 33 prosent av alle AAP-mottakere er diagnostisert med.

Ved utgangen av september 2023 har Nordland 1 510 mottakere av arbeidsavklaringspenger under 30 år, noe som utgjør 4,4 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen. Det har blitt 99 flere unge AAP-mottakere det siste året, noe som tilsvarer en økning på 7 prosent. Økningen ser vi over det meste av fylket, med størst økning i Ytre Helgeland.  

Les også:  Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

– Vi har en urovekkende utvikling i Nordland med mange unge utenfor arbeidslivet på grunn av helseutfordringer, sier Stavnes. – Inkludering av unge mennesker har høy prioritet hos oss i NAV og samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes med å gi flere muligheten til utdanning og jobb. Helt sentralt er samarbeidet med utdanningssektoren, helsetjenestene og virksomhetene som har stort behov for arbeidskraft.

Les også:  Markedsføring av Fitline

En av få kommuner med nedgang i antall unge AAP-mottakere det siste året er Sortland kommune, som over tid har hatt fylkets høyeste andel unge AAP-mottakere. Nå er det Vega kommune med 7,5 prosent unge AAP-mottakere som har høyest andel i fylket, etterfulgt av Sortland med 7,4 prosent. I Røst kommune er det for tiden ingen unge AAP-mottakere, mens det i kommunene Flakstad, Træna og Vevelstad er færre enn fire og disse har dermed fylkets laveste andel unge AAP-mottakere.

Hele 2 av 3 unge AAP-mottakere har en psykisk lidelse som medisinsk årsak til nedsatt arbeidsevne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.