nav bodø

Kraftig økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

Ved utgangen av september var det 6 703 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette tilsvarer 4,5 prosent av befolkningen (18-66 år). Antall AAP-mottakere i Nordland har økt for tredje år... Les mer »
kalkulator

Flakstad har Nordlands høyeste avgifter

Flakstad kommune i Lofoten har Nordlands dyreste kommunale avgifter i 2023 med 23.405 kroner, opplyser Lofotposten. Avgiftene det er snakk om er årsgebyr for vannforsyning, avløp, avfall og feiing. Gjennomsnittet for alle kommunene... Les mer »
gunnar andreassen

Uforandret ledighet i Nordland i oktober

Ved utgangen av oktober er det 1 407 helt ledige arbeidssøkere i Nordland, 5 færre enn forrige måned. Ledigheten har stabilisert seg på 1,2 prosent av arbeidsstyrken og er uforandret siden juni... Les mer »
nfk

1,4 millioner kroner til fartøyvern i Lo/Ve

Fylkesrådet bevilger 1,23 millioner kroner til fartøyet «GLIMT II» i Bø og 160 000 kroner til «Fuglø» i Flakstad. Nordland fylkeskommune fordeler tilskudd og tilsagn til ivaretakelse av fredete og vernede fartøy... Les mer »
nfk

4,7 millioner kroner til Fredvang havn i Lofoten

Fylkesrådet bevilger nesten fem millioner kroner til utvikling av Fredvang havn i Flakstad gjennom utbygging av infrastruktur. – Tiltakene som skal gjennomføres på Fredvang vil gi positive effekter på næringsutviklingen i området... Les mer »
nfk

Skole i Flakstad får 31 000 til «bilbane»

Ramberg skole, Flakstad kommune får 31 000 kroner for å lage «bilbane», der elevene kan drive med refleksøvelser. Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir Ramberg skole, Flakstad kommune 31 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak. Elevene skal... Les mer »
nve

Bedre oversikt over skredfaren i Flakstad i Lofoten

Flakstad kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. I de fleste områdene er snøskred den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse. – Kartleggingen gir oss ny... Les mer »
sykehus doktor

Fire personer med coronavirus i Flakstad i Lofoten

Kriseledelsen i Flakstad melder nå om det fjerde positive tilfellet av covid-19 på personer bosatt i Flakstad, opplyser Avisa Lofoten. Det er til sammen tre positive prøver på personer som oppholder seg... Les mer »
ambulansebil

Trafikkulykke i Flakstad med trailer og personbil

Politiet har mottatt en melding om en trafikkulykke mellom en trailer og en personbil på Straumsnes i Flakstad i Lofoten. Trafikkulykken skjedde i 16-tiden onsdag. En person skal være skadet, men skadeomfanget... Les mer »
lofoten moskenes

Ny nasjonalpark i Lofoten åpnet: Lofotodden

Klima- og energiminister Ola Elvestuen (V) åpnet søndag den nye nasjonalparken «Lofotodden» ytterst i Lofoten, opplyser nettavisen Resett. – Den nye nasjonalparken har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske... Les mer »