Mattilsynet effektiviserer sjømateksporten

mattilsynet

Fra 9. mai blir det raskere og enklere å eksportere sjømat til land utenfor EØS-området. Da blir det bare ett-trinnsbehandling for de aller fleste sertifikater som er nødvendige for å kunne eksportere.

Tiltaket er ett av flere Mattilsynet setter i verk for å effektivisere og tilpasse sertifikatrutinene til eksporten.

Mattilsynet utsteder hvert år rundt 60 000 sertifikater for varer som eksporteres til land utenfor EØS-området. Utstedelsen er nødvendig for handelen.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

– Dagens ordning er ikke tilpasset eksporten og gir mye dobbeltbehandling. Derfor endrer vi rutinene, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Mattilsynet har jobbet frem løsninger som gir effekt på kort og lang sikt. Sjømatområdet er valgt som pilot.

– Sjømatbransjen er klart størst, omfatter flest aktører, har størst verdi og ni av ti sertifikater gjelder sjømat. Målet er at andre bransjer blir en del av de nye rutinene etter hvert, forteller Wilmann.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Det nye fra 9. mai er at de aller fleste sertifikatene for sjømat skal utstedes av sertifikatkontorene uten dagens rekvisisjonstrinn.

For åtte sertifikater beholdes rekvisisjonstrinnet. Disse har særkrav som gjelder fiskehelse og som mattilsynkontoret som fører tilsyn med produsenten må kontrollere før sertifikat kan bli utstedt. Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding.

Mattilsynet forenkler også vurderingene av sertifikatene. Det er fordi de fleste sertifikatene bekrefter det Mattilsynet vet fra før; som at produsenten er godkjent, følger norsk regelverk og at Mattilsynet fører tilsyn med dem. Sertifikatkontoret kan dermed utstede uten at de går via virksomhetens lokale tilsynskontor.

Les også:  Pixel 8a: Ny AI-telefon fra Google

– Hadde forenklingene vært i drift i fjor, ville Mattilsynet behandlet 7200 forhåndsmeldinger istedenfor 26 000 rekvisisjoner. Det ville spart både eksportører og oss for mye ressurser, sier Wilmann.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.