bodøposten

Her ruller Telia ut 5G i Nordland i sommer

Telia skal være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett, og nå begynner den større moderniseringen av mobilnettet i den aller nordligste delen av landet vårt. Det betyr 5G overalt hvor det... Les mer »
nfk

Det blir fortsatt sommerrute Bodø – Myken – Træna

Turistruta langs øyene på ytre Helgeland var foreslått nedlagt. Men nå har fylkesrådet vedtatt å fortsette tilbudet. – Hurtigbåtene fra Sandnessjøen og fra Bodø vil møtes på Træna. Nordgående båt vil deretter... Les mer »
nfk

Får bildelingstjeneste langs Helgelandskysten

Klimavennlig transport i distriktene er utfordrende med tanke på både avstander og bosettingsmønster. Nå igangsettes prosjektet «Grønn biltransport på Helgelandskysten». -De som bor i distriktene, bør også ha muligheten til å reise... Les mer »
nfk

Nye miljøvennlige ferjer i Nordland

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et konsept som kutter utslipp med opptil 90 prosent. Tre nye batteri-hybrid ferjer skal inn på... Les mer »
nav bodø

Kraftig økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

Ved utgangen av september var det 6 703 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette tilsvarer 4,5 prosent av befolkningen (18-66 år). Antall AAP-mottakere i Nordland har økt for tredje år... Les mer »
kulturminnefondet

Hundberghuset på Træna får midler fra Kulturminnefondet

Det gule huset ligger for seg selv på en odde og er det første man ser når man kommer til øya Sanna i Træna Kommune. Hundberghuset ligger i vakre særegne omgivelser, og... Les mer »
lofotfiske

Fylkestinget i Nordland slår ring om torskekvotene

Rømt oppdrettstorsk skal ikke trekkes av torskekvotene. Det krever et bredt flertall i Nordland fylkesting. I Meløy og Træna har lokale fiskere levert til sammen 10.000 kilo oppdrettstorsk som bifangst. Havforskningsinstituttet har funnet svært... Les mer »
mesta

83 000 brøytestikker satt ut i Nordland

21 000 kilometer vei fra Porsanger i nord-øst til Åseral i sør har fått satt opp brøytestikker slik at det er mulig å brøyte veien når snøen kommer. En brøytestikke for hver... Les mer »
nfk

Fantastisk at Træna får nytt fiskemottak!

– Det er veldig gode nyheter for fiskerinæringa på Helgeland og hele Nordland at det nå ser ut til å bli et nytt fiskemottak på Træna, sier fylkesråd for plan og næring... Les mer »
kluturminnefondet

Stor statlig støtte til MK Svanen på Træna

Kulturminnefondet har nylig bevilget 150.000 kroner til reparasjon av forstavn på MK Svanen på Helgeland. MK Svanen er en 43 fots kutter, bygget med skrog i tre i 1926 på Hemnesberget. Fartøyet... Les mer »