Fauskeværinger må betale dyrt for asylmottak de fikk tvunget på seg

kassandra fauske

Konsekvensene av å etablere 450 asylplasser i en liten kommune som sliter økonomisk, kan i verste fall gå på liv og helse løs, frykter Kassandra Pesta, Fauske FrP (bildet), og Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsmann for FrP.

– Når en så liten kommune skal ta ansvar for så mange mennesker, med ekstra store behov, frykter jeg at ressursene ikke vil strekke til. Det er allerede utfordrende å finne kvalifiserte leger, helsepersonell og lærere. Nå blir behovene større og ingen har en realistisk plan for å finne kompetansen, eller hvordan vi skal evne å betale for ekstrautgiftene, sier Kassandra Pestas i Fauske FrP.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Fauske kommune har utarbeidet flere scenarier for hvordan asylmottakene vil påvirke kommuneøkonomien, siden beboere på asylmottak har krav på tjenester som deriblant skole og helsetjenester på lik linje med alle andre innbyggere. I alle scenarier vil kommunen gå i minus, og en allerede presset kommuneøkonomi vil møte enda større utfordringer.

– I verste fall kan mangel på helsepersonell føre til at folk ikke får den hjelp og omsorg de har krav på. Derfor er det uansvarlig av UDI å pålegge Fauske så mange asylplasser, uten engang å innlede en dialog i forkant, som de tross alt er pålagt å gjøre, sier Pestas.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

I departementets instruks til UDI om innkvartering til asylsøkere (GI-05/2023) er det et krav at UDI skal ha dialog med potensielle og eksisterende vertskommuner for asylmottak i forkant av en eventuell asylmottaksetablering. Dette kravet har UDI ignorert.

– UDI overkjører små kommuner og bryr seg ikke om konsekvensene for innbyggerne som allerede bor der. Fauske skulle aldri ha blitt pålagt en så tung byrde som de her har blitt, sier Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsmann for FrP.

– Dersom UDI ikke engang har gått i dialog med kommunen, er det sterkt kritikkverdig og noe jeg vil ta opp med statsråden. Men, det mest alvorlige i denne saken, er at en liten kommune som Fauske blir får et overveldende stort ansvar, nærmest over natten. Jeg mener UDI har opptrådt uten vurderingsevnene her. Vi må prøve å finne løsninger som gjør at Fauske kan få ta imot færre, sier Wiborg.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

– Jeg håper at det løser seg og at vi får redusert antall mottaksplasser. Skulle dette vise seg å være umulig, mener jeg at kommunen må kreve at staten fullfinansierer merutgiftene som dette fører med seg. For det er ikke småtterier det er snakk om, avslutter Petsa.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.